Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Aktuální projekty

První české gymnázium v současné době realizuje dva grantové projekty:

1. Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce cizích jazyků.

2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce cizích jazyků http://www.languagekv.cz/
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Je realizován v období od 1.1.2010 a předpokládané datum jeho ukončení je 31.12.2011.
Cílem projektu je modernizace jazykového vzdělávání a implementace ŠVP v oblasti průřezových témat. Projektem budou rozvíjeny komunikační jazykové schopnosti, ICT a e-learningové dovednosti při vzdělávání žáků za účelem zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Realizací bude kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
V rámci projektu bude vytvořeno moderní vzdělávací ICT prostředí v oblasti jazykového vzdělávání, budou vytvořeny interaktivní vzdělávací materiály s podporou e-learningu a ověřovací pracovní listy. Pro pedagogy zrealizujeme vzdělávání ve tvorbě e-learningových materiálů a ICT dovedností při práci s dotykovou tabulí SMART Board.
Zrealizujeme mezinárodní spolupráci škol prostřednictvím výměnných pobytů se zaměřením na rozvoj komunikačních schopností.
Budou vytvořeny inovativní moduly se zaměřením na průřezová témata a rozvoj jazykových komunikačních dovedností, které budou realizovány v podobě výjezdních pobytů.
Bude vytvořeno cizojazyčné webové prostředí.


Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.
První české gymnázium realizuje od 1.7.2010 grantový projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31.12.2011.
Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a celkové úrovně DVPP (Další Vzdělávání Pedagogických Pracovníků) a zajištění rovného přístupu ke vzdělání. V Karlovarském kraji proškolíme min. 350 pedagogů v rámci 45 kurzů ze 3 vzdělávacích oblastí:
1. Didaktická technika
2. Využití didaktické techniky v předmětu
3. Metodické workshopy

Realizace projektu přinese zejména zvýšení motivace pedagogů k osobnímu profesnímu růstu prostřednictvím aplikace nových metod a forem vzdělávání. Pro zajištění odborné šíře projektu jsou partnery projektu:
1.Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
2.Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
3.Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19
4.Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary
5.Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
6.Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
7.Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
8.Střední odborné učiliště Toužim
9.Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
10.Základní škola praktická Žlutice
11.Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
12.Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary
13.Základní škola Ostrov, Májová 997,okres Karlovy Vary
14.Agentura projektového a dotačního managamentu KK
a spolupracující organizací Česká školní inspekce.

Projekt je koordinován se sesterskými projekty, které jsou realizovány v okrese Sokolov a Cheb.
První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz