Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Školní žákovská knihovna


PROČ? (účel knihovny)

Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb. Její prioritou je informační podpora vyučovacího procesu školy.

CO? (poskytované služby)

viz knihovní řád školy

PRO KOHO?

pro učitele, studenty, ostatní zaměstnance školy, bývalé učitele a studenty školy a ostatní zájemce z řad veřejnosti

VÝPŮJČKY

Výpůjční doba:

Pondělí 9.40 - 10.00 13.30 - 14.30
Úterý 9.40 - 10.00 -
Středa - -
Čtvrtek 9.40 - 10.00 13.30 - 14.30
Pátek 9.40 - 10.00 -

Registrace, prodlužování výpůjček se řídí výpůjční řádem knihovny.

Veškeré informace o chodu knihovny podá:

Mgr. Dagmar Erbenová

e-mail: knihovna@gymkvary.cz

tel: 353 501 111

První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz