Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Základní informace

 

Studium

Délka studia: osmileté a čtyřleté studium

Počet tříd: 24, počet studentů: 700

Z historie školy

Na základě usnesení vlády ČSR bylo v roce 1924 rozhodnuto vybudovat v Karlových Varech vedle staršího německého gymnázia gymnázium české. Škola původně sídlila v Rybářích, kde byla po 2. světové válce znovu obnovena. V následujících letech škola měnila svůj název i budovy, ve kterých byla umístěna. Od roku 1961 má své trvalé sídlo v Karlových Varech-Drahovicích.

Ve funkci ředitele se vystřídalo 12 pedagogů, v současnosti školu vede RNDr. Zdeněk Papež. Od roku 1931 do současnosti odmaturovalo na karlovarském gymnáziu více než 6000 absolventů v téměř 200 třídách. Roku 1995 propůjčilo MŠMT škole čestný název První české gymnázium v Karlových Varech.

Profil absolventa

Vzdělání na našem gymnáziu má všeobecný charakter a připravuje absolventy k dalšímu vzdělávání, zejména k vysokoškolskému studiu na domácích i zahraničních vysokých školách. Šíře všeobecného vzdělání umožňuje absolventům zvolit si jakýkoli studijní obor. Každý z našich absolventů hovoří alespoň dvěma cizími jazyky a ovládá práci s počítačem. Je schopen samostatně vyhledávat a zpracovávat odborné informace a je zvyklý na samostatnou i týmovou práci. Má široký kulturní rozhled a umí se orientovat v okolním světě.

Mezinárodní aktivity

Gymnázium udržuje a podporuje čilé kontakty se školami v Německu, Švýcarsku, Francii, Holandsku, Itálii a nově v Norsku. Rozvíjejí se i styky s Anglií. Kontakty stále častěji probíhají na úrovni společných mezinárodních projektů. Přidělení grantů některé z mezinárodních institucí (Phare, Nadace Roberta Bosche, Amavet, Česko-německý fond budoucnosti, město Karlovy Vary aj.) umožňuje gymnáziu v každém školním roce realizaci mezinárodních akcí. Přínosná je spolupráce školy s městem Karlovy Vary, resp. zapojení školy do mezinárodních projektů s partnerskými městy Karlových Varů Baden–Badenem a Bernkastl Kuesem. Na významu získávají projekty Evropské unie, do kterých se škola opakovaně zapojuje (například projekt „Evropské třídy“, kterého se škola účastnila již dvakrát).
Jsme si dobře vědomi, že pouze mládež bez předsudků, která má možnost kontaktů a srovnání s okolním světem je schopna budovat sjednocenou Evropu.

První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz