Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Důležité termíny - školní rok 2011/2012

1. Uzavření klasifikace, pedagogické rady, třídní schůzky

Čtvrtletní pedagogická rada: středa 9. listopadu 2011
Čtvrtletní třídní schůzky: pondělí 14. listopadu 2011
Uzavření pololetní klasifikace: pondělí 23. ledna 2012
Pololetní pedagogická rada: středa 25. ledna 2012
Třičtvrtěletní pedagogická rada: středa 11. dubna 2012
Třičtvrtěletní třídní schůzky: pondělí 16. dubna 2012
Závěr klasifikace maturantů: úterý 17. dubna 2012
Pedagogická rada pro maturanty: středa 18. dubna 2012
Uzavření klasifikace za 2. pololetí: pátek 22. června 2012
Závěrečná klasifikační ped. rada: pondělí 25. června 2012
Hodnotící pedagogická rada: pátek 29. června 2012

2. Maturitní zkoušky

Podzimní maturitní termín: čtvrtek 8. září 2011
Podání přihlášky k maturitě: do 15. listopadu 2011
Písemné maturitní zkoušky: od 2. do 14. května 2012
Ústní maturitní zkoušky: od 21. do 25. května 2012

3. Přijímací zkoušky

Osmileté studium - 1. kolo: 24.,25. a 26. 4. 2012
Čtyřleté studium - 1. kolo: 24.,25. a 26. 4. 2012
Podání přihlášky na 1. kolo: do 15. března 2012

4. Prázdniny, vysvědčení, maturitní ples

Podzimní prázdniny: středa 26. a čtvrtek 27. října 2011
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2011 až pondělí 2. ledna 2012
Pololetní vysvědčení: úterý 31. ledna 2012
Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2012
Jarní prázdniny: týden od 13. do 19. února 2012
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 5. a pátek 6. dubna 2012
Maturitní ples (GH Pupp): sobota 21. ledna 2012
Ukončení školního roku: pátek 29. června 2012 (vydání vysvědčení)
Hlavní prázdniny: od soboty 30. června do neděle 2. září 2012
   
Den otevřených dveří: pondělí 9. ledna 2012
První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz