Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Učební plány 2011/2012

Čtyřleté studium ŠVP ŠVP ŠVP  
  1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Český jazyk a literatura 3 1 4 1 3 1 4 1
1.cizí jazyk 3 3 3 3 4 4 3 3
2.cizí jazyk 3 3 4 4 3 3 3 3
Základy společenských věd 2   2   2   2  
Dějepis 2   2   2   2  
Zeměpis 2   2   2   1  
Matematika 4 1 4 1 3 1 4 1
Fyzika 3 1 3 1 3 1 2  
Chemie 3 1 3 1 2   2 1
Biologie 3 1 3 1 3 1 2  
Informatika a výpočetní technika 2 2 0   0   0  
Výtvarná výchova 2   2   0   0  
Hudební výchova 2*   2*   0   0  
Tělesná výchova 2   2   2   2  
Volitelné předměty 0   0   4   6  
34   34   34   33  

 

Osmileté studium ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP  
  prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva
Český jazyk a literatura 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1
1.cizí jazyk 4   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
2.cizí jazyk 0   3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
Občanská výchova 2   1   1   1   0   0   0   0  
Základy společenských věd 0   0   0   0   2   2   2   2  
Dějepis 2   2   2   2   2   2   2   2  
Zeměpis 2   2   2   2   2   2   2   1  
Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 4 1
Fyzika 1   2   2   3 1 3 1 3 1 3 1 2  
Chemie 1   1   3 1 2 0 3 1 3 1 2   2 1
Biologie 2   2   2   3 1 3 1 3 1 3 1 2  
Informatika a výpočetní technika 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0   0   0  
Výtvarná výchova 2 2 2 2 1 1 1 1 2   2   0   0  
Hudební výchova 1   1   1   1   2*   2*   0   0  
Tělesná výchova 3 3 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelné předměty 0   0   0   0   0   0   4   6  
  29   30   31   32   34   34   34   33  

* Studenti si zvolí Vv nebo Hv

První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz