Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
VÝMĚNNÝ SPORTOVNÍ PROJEKT 2005

PRVNÍ ČESKÉ GYMNÁZIM V KARLOVÝCH VARECH A GYMNÁZIM M.KUSÁNSKÉHO –BERNKASTEL-KUES

Zvětšit

V roce2005 naše škola navrhla výměnný projekt se sportovním zaměřením pro studenty naší školy a studenty německého partnerského města BERNKASTEL-KUES.

První část výměny proběhla 30.5.-3.6.2005, kdy němečtí studenti navštívili naše město.Program byl bohatý jak po stránce kulturní -prohlídka lázeňského města, hradu Lokte, výlet do Prahy, tak po stránce sportovní-kolektivní míčové hry na školním hřišti, cykloturistika, rafting na Ohři, horolezectví ve Svatošských skalách, návštěva lanového centra PROUD.

Druhá část výměny se konala v Bernkastelu-Kues od 19.9.-23.9.2005.Naší výpravu přivítal po příjezdu ředitel partnerského gymnázia Mikuláše Kusánského Dr.K.-H .Musseleck. Poté byli studenti přiděleni do rodin.

V úterý 20.9. nás čekala netradiční prohlídka města.Čeští studenti absolvovali „stopovačku“ po historických památkách Bernkastelu.Prohlédli si klášter a rodný dům Mikuláše Kusánského, městskou radnici, nové Karlovarské náměstí s kašnou.Dopolední program byl zakončen výstupem na hrad Landshut.

Odpoledne trávili všichni studenti v moderním sportovním areálu školy.Nabídka sport. aktivit byla pestrá: beach-volleyball, jízda na in-linech, trampolína, step aerobic.

Ve středu 21.9. jsme si vyzkoušeli lezení na umělé stěně ve sport. centru v Kirchbergu.Odpoledne jsme jeli do nejstaršího města Německa – Trevíru, kde jsme navštívili některé památky – městskou bránu PORTA NIGRA, biskupskou katedrálu s vystavenou tunikou J.Christa, baziliku Římská palastaula.Večer jsme shlédli ve sportovní aréně ligový zápas žen v házené.

Ve čtvrtek všichni absolvovali velmi zajímavé týmové hry v přírodě –stavbu vorů.Na závěrečný večer připravilo vedení školy pro pedagogy malé posezení ve vinném sklípku, spojené s ochutnávkou regionálních mozelských vín.

Pro všechny zúčastněné byla celá akce velkým přínosem. Nejen že si studenti prohloubili znalosti němčiny a angličtiny, ale poznala i rodinný život, kulturu a historii Bernkastelu-Kues.

Seznámili se s výukou tělesné výchovy na škole,prohlédli si místní sportoviště a vyzkoušeli si řadu netradičních pohybových aktivit.

Výměnného projektu se zúčastnilo celkem 20 studentů vyššího gymnázia naší školy.

Pedagogický dozor zajišťovaly Mgr. M. Kneřová a Mgr. D. Ančincová.
V Karlových Varech 26.9.2005

První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz