Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Regionální čítanka

Vzájemné soužití Němců, Čechů a Židů v Karlovarském kraji v 19. - 21. století http://erbenova.gymkvary.cz/

Projekt je realizován v rámci dotační programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2011. Projekt bude realizovat modul B tohoto dotačního programu a sice jeho část zaměřenou na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti a mládež a pro pedagogické pracovníky, které směřují k potírání rasové a národností nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu.

První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz