Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Realizované projekty

V rámci SIPVZ (MŠMT ČR) škola úspěšně realizovala následující projekty:

a) Pilotní projety (2003-04) s názvy: "Implementace multimediálního počítačového výukového systému do výuky německého jazyka na gymnáziu" ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze, "Užití počítačového programu DERIVE ve výuce matematiky na gymnáziu", "Zapracování využití počítačového programu Cabri geometrie II do výuky matematiky na gymnáziu"

b) Rozvojové projekty rok 2004- "Interaktivní skupinová výuka a prezentace na základě vizuální systémové integrace", rok 2006- "Komplexní začlenění ICT do výuky botaniky a tvorba podkladů k výuce od prezentace po evaluaci" (dotace 283 500 Kč, náklady 567 000 Kč), "Multimediální interaktivní výuky základů společenských věd s podporou ICT" (dotace 125 000 Kč, náklady 190 000 Kč)

V rámci mezinárodních projektů škola realizovala v posledních 6 letech vlastní zahraniční projekty z dotací Česko německého fondu budoucnosti, programu Phare, přispění Nadace Roberta Bosche, Amavetu, Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Jednalo se o projekty realizované ve spolupráci zejména s Graf "Munster Gymnáziem v Bayreuthu, gymnázii v Baden "Badenu a Brnkastl- Kuesu", "Evropské třídy" tripartitní projekt, "Umění překračuje hranice", "Společná hranice", z programu Phare pak především projekty "Stopy" a "Ne proti sobě, ale spolu".

Ze státního fondu životního prostředí získala škola v r. 2004 dotaci na projekt "Slunce do škol" ve výši 467 000 Kč, projekt byl v r. 2005 úspěšně dokončen.

Škola získala v posledních letech také statisícové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a ze státního rozpočtu na realizaci mezinárodního závodu "CROSS - COUNTRY 2002", dále na organizaci Celostátní přehlídky SOČ 2006, dále na organizaci celostátního kola 49. ročníku FO (2007).

V r. 2007 a 2008 škola úspěšně realizovala 2 projekty kohezních adaptačních kurzů z dotace Karlovarského kraje je v rámci Primární prevence s rozpočtem v řádu 100 000 Kč.

První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz