Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Předmětové komise

Český jazyk a literatura Mgr. Hana Šímová
Anglický jazyk Mgr. Terezia Růžičková
Německý jazyk PaedDr. Jana Turčinová
Francouzský jazyk Mgr. Jana Čepčányová
Ruský jazyk Halina Hendruková
Dějepis Mgr. Dagmar Erbenová
Základy společenských věd Mgr. Radek Kváča
Zeměpis Mgr. Kurt Schöniger
Matematika Mgr. Lenka Kubátová
Fyzika RNDr. Jan Thomas
Chemie Ing. Věra Čapková
Biologie RNDr. Věra Švecová
Informatika a výpočetní technika Ing. Roman Habrzettl
Estetická výchova – výtvarná Mgr. Milena Kozáková
Estetická výchova – hudební PaedDr. Hana Nozarová
Tělesná výchova Mgr. Dana Ančincová
První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz