Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Seznam předmětů 2011/2012

Povinné předměty:

Český jazyk a literatura Č Matematika M
Anglický jazyk A1, A2 Fyzika F
Německý jazyk N1, N2 Chemie Ch
Francouzský jazyk Fr2 Biologie Bi
Ruský jazyk Rj2 Informatika a výpočetní technika VT
Občanská výchova Ov Estetická výchova – hudební Hv
Základy společenských věd Zsv Estetická výchova – výtvarná Vv
Dějepis D Tělesná výchova Tvh, Tvd
Zeměpis Z  

Volitelné předměty

V7.AB, 3.AB: V8.AB, 4.AB:
Deskriptivní geometrie DG Algoritmizace Alg
Konverzace v anglickém jazyce KA Programování Prg
Seminář a cvičení z biologie SBi Deskriptivní geometrie DG
Seminář z dějepisu SD Dějiny umění DU
Seminář a cvičení z chemie SCh Konverzace v anglickém jazyce KA
Seminář a cvičení z matematiky SM Konverzace v německém jazyce KN
Společenskovědní seminář SvS Konverzace ve francouzském jazyce KFr
  Konverzace ve ruském jazyce KRj
  Seminář a cvičení z českého jazyka a literatury SČL
  Seminář a cvičení z biologie SBi
  Seminář z dějepisu SD
  Seminář a cvičení z fyziky SF
  Seminář a cvičení z chemie SCh
  Seminář a cvičení z matematiky SM
  Společenskovědní seminář SvS
  Seminář ze zeměpisu SZ

 

Nepovinné předměty:

Kterýkoliv z volitelných předmětů (pro septimy, 3.ročníky, oktávy, 4.ročníky)
Pěvecký sbor XPS

První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz