Pozor, toto je původní web školy zakonzervovaný k 31. 12. 2011. Informace zde uvedené nebudou dále aktualizovány. Nový web naleznete opět na adrese http://www.gymkvary.cz/.
Úvod
Film a škola

Projekt FILM A ŠKOLA – projekt filmového vzdělávání

Promítání filmů „Zlatého fondu kinematografie“ v karlovarském kině PANASONIC

Smyslem Projektu Film a škola je uvedení základních děl české i světové kinematografie pro studenty středních škol s cílem podat jim v ucelené a propracované formě základní povědomí o dějinách filmového umění.

Tento projekt, stejně jako podobné projekty již realizované ve vyspělých evropských zemích (např. ve Francii, Skandinávii), má za úkol především usnadnit cestu k filmovému umění postupně žákům mateřských, základních i středních škol.

Prostřednictvím kvalitního filmu je totiž možné probudit zájem o filmové umění, prohloubit estetické cítění i znalosti a seznámit se s filmovým kulturním dědictvím.

Projekt je pořádán z iniciativy Filmového klubu Karlovy Vary a kina PANASONIC a je podporován Asociací českých filmových klubů. V projektu budou promítány filmy "Zlatého fondu české a světové kinematografie", který je souborem snímků vybraných filmovými odborníky a odbornou veřejností představujících kulturní a uměleckou kvalitu.
Další informace: www.pictus.info, www.artfilm.cz

Cíle projektu:

  • usnadnit mladému divákovi orientaci v dnešním složitém světě audiovize
  • posílit filmovou výchovu na středních školách
  • seznámit mladou generaci s filmovým a kulturním dědictvím
  • prezentovat filmové dílo v širších souvislostech pomocí lektorských úvodů či diskusí s přizvanými odborníky

Formy realizace:

  • povinná školní představení - dle možností a výběru jednotlivých škol (zde je možná návštěva jen některých ročníků – výběr filmu pak lépe respektuje návaznost na vyučované předměty).
  • nepovinné odpolední projekce – kino PANASONIC, podle programu (dvě středy v měsíci od 16.30 hodin) a pro studenty zdarma.

Vaše dotazy:

Filmový klub Karlovy Vary, Dušan Kondel

Programy ke stažení:

Najdete v sekci Dokumenty > Film a škola

První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz