Aktuality
Zobrazit aktuální
Dobrovolnictví tématem česko-německého setkání mládeže v Bayreuthu Zveřejněno: 21.12.2011

Ve dnech 18. až 20. listopadu 2011 se skupina studentů naší školy zúčastnila česko-německého setkání mládeže na téma dobrovolnictví. Toto setkání proběhlo na půdě univerzity v bavorském Bayreuthu a zúčastnil se jej asi 100 studentů středních, ale především vysokých škol z celého Německa a České republiky. Celá zpráva s fotografiemi v části Dokumenty-Různé. Dobrovolnictví tématem česko-německého setkání mládeže v Bayreuthu


Rozpis lyžařských kurzů Zveřejněno: 08.12.2011

je zveřejněn v části Dokumenty-Různé. Rozpis lyžařských kurzů


Vzorové příklady přijímacích zkoušek (někdy trochu zastaralé) Zveřejněno: 06.12.2011

Vzorové příklady přijímacích zkoušek (někdy trochu zastaralé)


Jak vyplnit přihlášku na VŠ Zveřejněno: 06.12.2011

Jak vyplnit přihlášku na VŠ


Témata olympiády AJ Zveřejněno: 02.12.2011

a aktuální výhodná nabídka nejen učebnic knihkupectví Sklep jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé. Témata olympiády AJ


Informace pro maturanty k MZ 2012 Zveřejněno: 30.11.2011

V části Dokumenty-Maturitní zkoušky si můžete stáhnout "Průvodce žáka přihlašováním k maturitním zkouškám 2012" a "Rady pro žáky konající opravnou maturitní zkoušku 2012". Informace pro maturanty k MZ 2012


Webové stránky pro kariérové poradenství Zveřejněno: 29.11.2011

Ucelený servis o profesních a vzdělávacích možnostech a s tím související návody a doporučení ohledně volby povolání, vstupu na trh práce, životopisů, jednání se zaměstnavateli, soukromého podnikání, výběru kurzu, apod. Webové stránky pro kariérové poradenství


Placení stravného a zvýšení ceny oběda od 1.1.2012 Zveřejněno: 25.11.2011

Způsoby úhrady stravného a informace o zvýšení ceny oběda od 1.1.2012 si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé Placení stravného a zvýšení ceny oběda od 1.1.2012


Výsledky voleb do školské rady Zveřejněno: 15.11.2011

jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé. Výsledky voleb do školské rady


ISA - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce Zveřejněno: 13.11.2011

ISA - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce


Aleph - online příprava na NSZ Zveřejněno: 13.11.2011

Aleph - online příprava na NSZ


Studentům, kteří se přihlásili na školní zájezd do Velké Británie: Zveřejněno: 08.11.2011

Upozorňujeme všechny účastníky zájezdu do Velké Británie, že termín plateb záloh byl po dohodě s cestovní kanceláří posunut na 18.11. 2011, protože ne všichni studenti zaplatili, jak měli. Tento termín už prosím dodržte. Pokud zálohu do 18.11. neuhradíte, budeme nuceni Vás ze zájezdu vyřadit a obsadit Vaše místo náhradníky, kterých je letos hodně.
Nezapomeňte také prosím na to, že je nutné vytisknout si přihlášku, vyplnit ji, nechat podepsat rodiči a odevzdat pí. Růžičkové nebo Habrzettlové.


Dny otevřených dveří na vysokých školách v prosinci Zveřejněno: 06.11.2011

Dny otevřených dveří na vysokých školách v prosinci


Jak si vybrat střední školu Zveřejněno: 07.11.2011

Jak si vybrat střední školu


Přijímačky na SŠ - stručný průvodce Zveřejněno: 07.11.2011

- průběh přijímacího řízení, důležité termíny Přijímačky na SŠ - stručný průvodce


Třídní schůzky 14.11.2011 od 16:45 hodin Zveřejněno: 07.11.2011

Pozvánka na třídní schůzky a seznam kandidátů do školské rady jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé. Třídní schůzky 14.11.2011 od 16:45  hodin


Gaudeamus - evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Zveřejněno: 01.11.2011

•Výstaviště Brno, pavilon F
•termín 1.-4.11.2011
•otevřeno:
1.-3.11. 8-16 h.
4.11. 8-14 h
•Výstaviště Praha Holešovice, pavilon E
•termín 24.-25.1.2012
•otevřeno 8-16 h Gaudeamus - evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání


Prezentace Masarykovy univerzity a společnosti SCIO Zveřejněno: 31.10.2011

- informace, prezentace, NSZ, přijímací zkoušky, diskuze hlavně pro zájemce o studium na VŠ
- středa 9.11.2011, učebna C od 14 00


Témata ústní zkoušky Zveřejněno: 20.10.2011

společné části maturitní zkoušky 2012 pro cizí jazyky byla zveřejněna v části Dokumenty-Maturitní zkoušky. Témata ústní zkoušky


Zájezd do Velké Británie - upozornění Zveřejněno: 20.10.2011

Upozorňujeme studenty, kteří se přihlásili na školní zájezd do Velké Británie, že do konce října je nutné zaplatit na účet CK zálohu ve výši 2 000 Kč. Cestovní kancelář z ní hradí ubytování a pozdní platby by vše zkomplikovaly. Děkujeme.
Mgr. T. Růžičková, Mgr. H. Habrzettlová


Den otevřených dveří Fakulty strojní ČVUT Zveřejněno: 19.10.2011

Den otevřených dveří Fakulty strojní ČVUT


Informace o studiu na středních školách v Karlovarském kraji Zveřejněno: 19.10.2011

Informace o studiu na středních školách v Karlovarském kraji


Přehled vysokých škol na území Karlovarského kraje Zveřejněno: 19.10.2011

Přehled vysokých škol na území Karlovarského kraje


Volby do školské rady Zveřejněno: 10.10.2011

Školská rada je orgánem školy umožňující účast rodičů, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady je zveřejněno v části Dokumenty-Různé Volby do školské rady


Kalendář maturitní zkoušky Zveřejněno: 06.10.2011

na rok 2012 pro jarní zkušební období je zveřejněn v části Dokumenty-Maturitní zkoušky. Kalendář maturitní zkoušky


Platby ve školní jídelně od 1. 1. 2012 jen prostřednictvím bankovních služeb. Zveřejněno: 04.10.2011

Od 1. 1. 2012 již nebude možné hradit stravné v hotovosti. Připravte si prosím nejpozději k datu 1. 1. 2012 platby inkasem nebo bankovním převodem. Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 27 68 35 623/0300. Podrobnosti v části Dokumenty-Různé Platby ve školní jídelně od 1. 1. 2012 jen prostřednictvím bankovních služeb.


Poznávací zájezd do Veké Británie Zveřejněno: 30.09.2011

Stejně jako v uplynulých letech připravila naše škola pro studenty jarní poznávací zájezd do Veké Británie. Zájezd se uskuteční v dubnu 2012 a je určen všem studentům angličtiny na naší škole s výjimkou prim.
Další informace a program zájezdu v části Dokumenty-Různé Poznávací zájezd do Veké Británie


Seznam literárních děl pro státní maturitu 2012 Zveřejněno: 27.09.2011

pro státní maturitu 2012 Seznam literárních děl pro státní maturitu 2012


Burzy učebnic - oprava termínu Zveřejněno: 01.09.2011

S ohledem na žádost studentů i učitelů o dřívější termín uskutečníme tradiční burzy ve středu 7 září a v pátek 9. září vždy v době 14-15 hodin v Malé tělocvičně.


Centrum sportu Zveřejněno: 01.09.2011

naší školy opět vypsalo nabídku sportovních kroužků, kterou si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Centrum sportu


Dopis ředitele školy Zveřejněno: 31.08.2011

a důležité termíny školního roku 2011/12 si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Dopis ředitele školy


Školní jídelna 1. září Zveřejněno: 31.08.2011

bude vydávat obědy v době 10.30-13.00 hodin.


Rozvrhy hodin na nový školní rok Zveřejněno: 31.08.2011

si můžete prohlédnout v části Předměty-Rozvrhy.
Rozvrhy tříd jsou umístěny ke stažení v tiskové podobě v části Dokumenty-Různé. Rozvrhy hodin na nový školní rok


Rozdělení do volitelných předmětů Zveřejněno: 29.08.2011

pro poslední dva ročníky si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Rozdělení do volitelných předmětů


Adaptační kurz prvních ročníků Zveřejněno: 27.08.2011

Adaptační kurz prvních ročníků čtyřletého gymnázia se uskuteční ve dnech 5.-7.9.2011. Podrobnější informace zveřejněny v sekci Dokumety - Různé, rovněž je sdělí třídní učitelé 1.9. Adaptační kurz prvních ročníků


Programy projektu Film a škola Zveřejněno: 24.08.2011

na nový školní rok si můžete stáhnout v části Dokumenty-Film a škola Programy projektu Film a škola


Poslední rozloučení s RNDr. Jiřím Petříkem Zveřejněno: 23.08.2011

Ve čtvrtek 18. srpna nečekaně podlehl těžké nemoci náš vážený kolega RNDr. Jiří Petřík. Poslední rozloučení s RNDr. Jiřím Petříkem bude ve středu 24. srpna 2011 v 11.30h ve smuteční síni krematoria v Karlových Varech.


Adaptační kurz pro primy Zveřejněno: 01.07.2011

Informace pro rodiče budoucích primánů o adaptačním kurzu jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé. Adaptační kurz pro primy


Změny ve volbě volitelného předmětu Zveřejněno: 28.06.2011

Ve věci volby volitelných předmětů se dostaví k zástupci ředitele tito studenti:
Řeháková V6.A, Puškašová 2.A, Jelínková 2.B, Slunečková 2.B, Klein V6.A, Koča V6.A, Vácha 2.B, Kovanda 2.B, Zoubková V6.B, Haga 2.A, Loníková V7.A, Plávková V7.A, Malena V7.B, Mullerová 3.A
Pokud se nedostavíte provést změnu, bude vám volitelný předmět určen!


Termíny doklasifikování a opravných zkoušek Zveřejněno: 28.06.2011

Studenti se dostaví na doklasifikování ve čtvrtek 25.8. v 10:00 hodin (pokud se s vyučujícím nedohodnou jinak).
Opravné zkoušky proběhnou v pátek 26.8. od 9:00 hodin (pokud se s vyučujícím nedohodnou jinak). Když má student vykonat 2 zkoušky, druhá zkouška proběhne v pondělí 29.8.2011 od 9:00 hodin.


Informace školní jídelny Zveřejněno: 20.06.2011

na nový školní rok 2011/12, informace o bezstravenkovém systému a přihláška do školní jídelny jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé. Informace školní jídelny


Škola s nejlepším výsledkem státních maturit Zveřejněno: 24.06.2011

První české gymnázium v Karlových Varech obsadilo v úspěšnosti svých 106 maturantů ve státní části maturitní zkoušky 1. místo v Karlovarském kraji s celkovým ziskem 185,55 bodů.
Tento bodový zisk by postačil na vítězství nad všemi středními školami i v kraji Plzeňském, Ústeckém, Libereckém a i v 5 dalších krajích (Středočeský, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Zlínský) na medailové umístění, tedy do 3. místa mezi všemi středními školami a gymnázii. Další informace na www.msmt.cz


Informace o výměnném projektu s nizozemskou střední školou Zveřejněno: 24.06.2011

spolu s přihláškou (zejména pro studenty kvint, sext, prvních a druhých ročníků) ZDE: Informace o výměnném projektu s nizozemskou střední školou


Hodnocení maturitních zkoušek ve společné části Zveřejněno: 21.06.2011

je zveřejněno v části Dokumenty-Maturitní zkoušky. Hodnocení maturitních zkoušek ve společné části


Přihlášky k maturitě - podzimní termín Zveřejněno: 20.06.2011

Studenti, kteří u maturitních zkoušek neprospěli nebo k nim nebyli připuštěni, se dostaví do čtvrtka 23.6. do školy k zástupkyni ředitele Mgr. Hankové (353501120) k podání přihlášky na podzimní termín maturit. Po 25.6. již přihlášení nebude možné.


Nahlédnutí výsledků státní maturity Zveřejněno: 15.06.2011

Maturanti mohou nahlédnout své výsledky státní maturity zítra 16. června od 9 hodin ve školní jídelně. Respektujte prosím vyhrazený čas této akci, tj. 9:00-9:40 hodin. Vedení školy.


Výsledky maturitních zkoušek Zveřejněno: 14.06.2011

Vedení školy sděluje maturantům, že s výsledky maturitních zkoušek budou seznámeni bezprostředně poté, co je škola od CERMATu obdrží. Datum a způsob oznámení najdete na této stránce. Sledujte ji proto pravidelně.


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Zveřejněno: 14.06.2011

proběhne v pondělí 20. června 2011 od 15:30 hodin v Richmondu. Nácvik pro absolventy začíná ve 14:00 hodin. Pozvánka je v části Dokumenty-Maturitní zkoušky. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení


Výsledková listina Zveřejněno: 13.06.2011

2. kola přijímacích zkoušek pro 8leté studium je zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Výsledková listina


Přijímací zkoušky - 2.kolo, 4leté studium Zveřejněno: 27.05.2011

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do 4letého gymnázia. Termín odevzdání přihlášek: 6. 6. 2011.
Využijte příležitosti – na 4letém gymnáziu v Karlových Varech jsou ještě volná místa !!! Pokud jste již zápisový lístek odevzdali jiné škole, můžete ho v případě přijetí vzít zpět. Gymnázium Vám umožňuje zvolit za 4 roky jakoukoliv vysokou školu – své zaměření si v posledních 2 letech gymnaziálního studia volíte sami!
Počet volných míst: 15
Kriteria jsou zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky - 2.kolo, 4leté studium


Rozpisy pro písemné maturitní zkoušky Zveřejněno: 23.05.2011

jsou zveřejněny v části Dokumenty- Maturitní zkoušky. Nezapomeňte s sebou OBČANSKÝ PRůKAZ!
Povolené pomůcky:
Písemná práce z ČJ - Pravidla českého pravopisu.
Písemná práce z cizího jazyka - Slovník bez přílohy věnované písemnému projevu.
Didaktický test z M - MaF tabulky, rýsovací potřeby, kalkulačka bez grafického režimu.
Jiné pomůcky nejsou povoleny. Rozpisy pro písemné maturitní zkoušky


Přijímací zkoušky - 2.kolo, 8leté studium Zveřejněno: 19.05.2011

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku 8letého gymnázia. Termín odevzdání přihlášek: 27. 5. 2011
Termín přijímací zkoušky: 10. 6. 2011
Počet volných míst: 15
Kriteria jsou zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky - 2.kolo, 8leté studium


Kvarta B v Drážďanech Zveřejněno: 17.05.2011

Ve dnech 1. – 4. 5. 2011 se němčináři ze třídy V4.B zúčastnili intenzivního jazykového kurzu v Drážďanech. V dopoledních hodinách probíhala výuka a odpoledne a večer studenti poznávali město ve všech jeho kontrastech. V závěrečné práci měli studenti za úkol vytvořit svou osobní pohlednici z pobytu v Drážďanech, a tak představit a zhodnodit pestrý program. Viz nová fotogalerie Kvarta B v Drážďanech


Rozvrh akcí pro ostatní třídy v době maturit (16.-20.5.2011) Zveřejněno: 12.05.2011

je zveřejněn v části Dokumenty-Maturitní zkoušky. Rozvrh akcí pro ostatní třídy v době maturit (16.-20.5.2011)


Časové rozpisy maturitních zkoušek Zveřejněno: 09.05.2011

po pedagogické radě jsou zveřejněny v části Dokumenty-Maturitní zkoušky. Ke změnám došlo v úterý 17.5. dopoledne (V8.B, 4.A) a ve středu odpoledne (V8.A) z důvodu nepřipuštění 3 studentů k maturitním zkouškám. Časové rozpisy maturitních zkoušek


Informace pro nepřijaté uchazeče o studium 8letého gymnázia Zveřejněno: 03.05.2011

si můžete stáhnout v části Dokumenty-Přijímací zkoušky Informace pro nepřijaté uchazeče o studium 8letého gymnázia


Informace pro nepřijaté uchazeče o studium 4letého gymnázia Zveřejněno: 03.05.2011

V 1. kole přijímacího řízení bylo na naši školu na obor vzdělání 7941K/41, gymnázium (čtyřleté) přijato prvních 60 uchazečů z celkové výsledkové listiny.
Následující řádky jsou určeny jako důležitá informace těm z vás, kteří v přijímacím řízení na naši školu neuspěli a jejich pořadí ve výsledkové listině je někde za číslem 60 a stále mají zájem o studium karlovarského gymnázia.
Mezi prvními 60ti přijatými je pravděpodobně více 30 uchazečů, kteří nám zápisový lístek neodevzdají, protože byli přijati blíže místa svého bydliště, v Ostrově, v Sokolově, v Mariánských Lázních,… a u nás to jen pro jistotu zkoušeli, když už měli tu možnost podat 3 přihlášky. Stejná situace byla v obou předchozích letech. Navíc i za 60. místem ve výsledkové listině jsou uchazeči z okresu Karlovy Vary, kteří v našem okrese žijí a opravdu o studium gymnázia stojí, zastoupeni asi jen z jedné třetiny. To, že budete na základě svého odvolání na naši školu přijati, je proto opravdu velmi pravděpodobné!
Proti písemnému rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se můžete obratem odvolat. O svých šancích se můžete informovat operativně emailem nebo telefonicky. Uvedené informace si můžete stáhnout v části Dokumenty-Přijímací zkoušky Informace pro nepřijaté uchazeče o studium 4letého gymnázia


Nabídka profilových maturitních zkoušek a jejich témata Zveřejněno: 29.04.2011

pro školní rok 2011/2012 jsou zveřejněny v části Dokumenty-Maturitní zkoušky Nabídka profilových maturitních zkoušek a jejich témata


Výsledkové listiny Zveřejněno: 29.04.2011

přijímacích zkoušek jsou zveřejněny v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Výsledkové listiny


Sbírka pro Japonsko Zveřejněno: 26.04.2011

Zajímavou akcí se v měsíci dubnu pyšní třída prima B. Žáci připravili a uspořádali v naší škole charitativní finanční sbírku nazvanou „POMOC JAPONSKU“ postiženému zemětřesením a tsunami. Během sedmi hodin vybrali od spolužáků, učitelů i ostatních pracovníků školy celkem 7.580,- Kč, které byly odeslány na konto JAPONSKO humanitární organizace Adra.


Školní zájezd do Anglie 2011 Zveřejněno: 15.04.2011

Pokyny k zájezdu jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé Školní zájezd do Anglie 2011


Nové fotogalerie Zveřejněno: 12.04.2011

V části Fotogalerie byly zveřejněny nové fotografie. Nové fotogalerie


Volitelné předměty 2011/12 Zveřejněno: 11.04.2011

Nabídka volitelných předmětů pro příští školní rok (budoucí třídy V7.AB,3.AB,V8.AB,4.AB) je zveřejněna v části Dokumenty-Různé Volitelné předměty 2011/12


Třídní schůzky Zveřejněno: 06.04.2011

V pondělí 11. dubna 2011 se konají od 17:00 třídní schůzky.
Pozvánku studenti dostanou od třídních učitelů, ke stažení je v části Dokumenty-Různé. Třídní schůzky


Nejúspěšnější sportovec Karlovarského kraje 2010 Zveřejněno: 04.03.2011

Jako každoročně, tak i letos v březnu vyhlašuje město Karlovy Vary a Karlovarský kraj své nejspěšnější sportovce. Na nominační listině za rok 2010 jsou i sportovci z řad našich současných i bývalých studentů.

Kategorie mládež-jednotlivci :
Tomáš Řehořek V3. A - LK Slovan K. Vary, běh na lyžích
Petra Nováková V3.A - LK Slovan K. Vary, běh na lyžích
Ondřej Gargula 4.B - TJ Thermia K.Vary, Sparta Praha, basketbal
Jana Lorencová (maturitní ročník 2010) – sportovní střelba Sokolov

Kategorie mládež kolektivy:
Školní družstvo dívek – volejbal : Ančincová K., Bašusová M., Janů D., Janů J., Šamulková M., Borková V., Szebenyová L., Patrochová A.
Kategorie Handicapovaní sportovci - jednotlivci:
Milan Man 3.B – SK Kontakt Karlovy Vary, plavání
Kategorie sportovní kolektivy:
SK Kontakt Karlovy Vary – plavání tělesně postižených, v tomto oddílu vypomáhají Plávková K., Kovandová D., Novák J., Cagaň Š., Rovný M.


Kriteria pro přijetí ke studiu pro školní rok 2011/12 Zveřejněno: 26.01.2011

jsou zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Kriteria pro přijetí ke studiu pro školní rok 2011/12


Vernisáž výstavy Zveřejněno: 07.01.2011

výtvarných prací studentů naší školy se uskuteční ve středu 12. ledna 2011 od 16:00 v Krajské knihovně.
Rodiče, učitelé i studenti - jste srdečně zváni!


Den otevřených dveří Zveřejněno: 04.01.2011

naší školy se koná v pondělí 10. ledna 2010 v době 16–18 hodin. Zajímá vás problematika 8letého či 4letého studia? Potřebujete informace o přijímacích zkouškách? Setkání s ředitelem školy RNDr. Zdeňkem Papežem se uskuteční od 17 hodin v učebně V (ve 3. patře uprostřed). První české gymnázium sídlí v Drahovicích - Národní ulice 25, dopravit se můžete linkou MHD č. 10 nebo 15 od Tržnice.


Vánoční turnaj Zveřejněno: 04.01.2011

v minikopané se uskutečnil 20. prosince 2010 pod vedením Mgr. Zbyňka Draxala. Výsledné pořadí tříd:
1.místo V6.A, 2.místo V6.B, 3.místo V7.B, 4.místo V7.A, 5.místo V8.A, 6.místo V3.A


Vánoční koncert v Lánech Zveřejněno: 04.01.2011

Vánočního koncertu v Lánech 18. prosince 2010, který byl pořádaný prezidentským párem Václavem Klausem a Lívií Klausovou, se zúčastnili také studenti V6.A a 1.B naší školy a jejich vyučující Mgr. I. Jiříková a Mgr. M. Kozáková. Studenti se podíleli svými výtvarnými pracemi na výzdobě sanatoria Imperial při příležitosti setkání prezidentů Visegradské čtyřky. Fotografie z koncertu si můžete prohlédnout ve fotogaleriích. Vánoční koncert v Lánech


Vánoční koncert školy 2010 Zveřejněno: 04.01.2011

Tradiční vánoční koncert školy se uskutečnil 14. prosince 2010 v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. Fotografie z koncertu si můžete prohlédnout v nové fotogalerii. Vánoční koncert školy 2010


PF 2011 Zveřejněno: 22.12.2010

Vedení školy přeje všem zaměstnancům a studentům krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2011.


Exkurze v pražských muzeích Zveřejněno: 15.12.2010

Třídy V1A. a V1.B se v úterý 16.11.2010 vypravily do Prahy za poznáním: těšili jsme se na výstavu Příběh Pražského hradu a do Národního muzea, kde právě probíhá výstava Staré pověsti české. Deštivé počasí nevadilo, a kromě plnění zábavných literárně-historických úkolů v muzejních expozicích jsme si se zájmem prohlédli i svatovítskou katedrálu. Všichni úspěšní řešitelé dostali na cestu domů diplom a čokoládovou medaili. Fotografie jsou zveřejněny ve dvou Fotogaleriích. Exkurze v pražských muzeích


Projekt česko-německé spolupráce Zveřejněno: 15.12.2010

Ve dnech 7.-8.10.2010 se studenti V2.B Prvního českého gymnázia v rámci projektu „Sousedé se stávají přáteli“ zúčastnili výměnného pobytu v Bayreuthu/ Bindlachu. Za zprostředkování pobytu děkujeme paní Mgr. Aleně Coubalové, za finanční podporu Společnosti pro vzdělání a výchovu při Prvním českém gymnáziu, o.p.s. Článek Jany Coubalové z V2.B si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé a fotografie prohlédnout v části Fotogalerie. Projekt česko-německé spolupráce


Vánoční koncert Zveřejněno: 14.12.2010

První české gymnázium v Karlových Varech Vás srdečně zve na Vánoční koncert v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli
14.12. od 18 00 hodin.
Vstupné dobrovolné.


Skrytá tvář Viktora Munka Zveřejněno: 12.11.2010

V části Dokumety-Různé si můžete přečíst o výstavě výtvarných V. Muncha v Chodově, napsala M.Tranová z V4.B, fotografie z akce naleznete ve fotogaleriích. Skrytá tvář Viktora Munka


Studentská akce ke Dni studentstva Zveřejněno: 09.11.2010

Na úterý 16. 11. připravila škola pro své žáky ke Dni studenstva kulturně-sportovní akci. Zájemci si mohou vybrat z široké nabídky: keramická dílna, sportovní turnaj v odbíjené a stolním tenise, promítání netradičních filmů a celou akci zakončí vystoupení hudební kapely GOOD FELLAS, a CHEESE BOUTIQUE. V obou kapelách hrají bývalí studenti gymnázia. Program je umístěn v části Dokumenty-Různé. Studentská akce ke Dni studentstva


Propozice soutěže Mladý Démosthenes Zveřejněno: 08.11.2010

Soutěž pro nižší gymnázium ověřující komunikační dovednosti účastníků, bez ohledu na žánr. Přihlásit se můžete u p. Strnada do 26.11., další informace zde Propozice soutěže Mladý Démosthenes


Maturitní zkoušky 2011 Zveřejněno: 03.11.2010

V části Dokumenty-Maturitní zkoušky byla zveřejněna témata ústní maturitní zkoušky společné části předmětů AJ a NJ. Také zde je umístěn Studentský průvodce přihlašováním k maturitní zkoušce. Maturitní zkoušky 2011


Závody v přespolním běhu chlapců (3000m) Zveřejněno: 22.10.2010

Dne 5.10. se naši studenti Jakub Ficenec ( V4.B ), Tomáš Řehořek, Hynek Rynt a Jiří Vacek ( všichni V3.A ) zúčastnili okresního finále v přespolním běhu na 3000m ( nižší gymnázium ), které pořádala ZŠ Karlovy Vary Krušnohorská na Růžovém vrchu. Chlapci soutěž suverénním způsobem vyhráli a nominovali se tak na krajské finále, které se konalo o týden později na stejném místě. V konkurenci šesti nejlepších škol z Karlovarského kraje se naši studenti umístili na skvělém druhém místě! Další informace a foto v Dokumenty-Různé Závody v přespolním běhu chlapců (3000m)


Informace pro maturanty Zveřejněno: 21.10.2010

Seminář o NSZ, národních srovnávacích zkouškách, které jsou potřebné pro přijetí na některé vysoké školy, se uskuteční 10. listopadu, ve 14 00, v učebně C (přízemí). Další informace na stránkách SCIO. Informace pro maturanty


Kroužek sportovní gymnastiky Zveřejněno: 20.10.2010

V kroužku jsou stále volná místa, zájemkyně z nižšího i vyššího gymnázia (příp. i chlapci) se mohou přihlásit u Mgr. Potužníkové. Cvičíme pátky od 14 hodin v Malé tělocvičně.


Školní zájezd - Tři města na Dunaji Zveřejněno: 20.10.2010

Ve dnech 14.4.-17.4.2011 se uskuteční dějepisná exkurze Tři města na Dunaji . Informace o zájezdu a postup přihlášení si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Přihlásit se můžete do 5.11., další informace u Mgr. Lidinské nebo PaedDr. Baarové. Školní zájezd - Tři města na Dunaji


Okresní, krajské finále ve fotbalu Zveřejněno: 08.10.2010

Dne 22.9.2010 se zúčastnil výběr fotbalistů z Prvního českého gymnázia okresního finále ve fotbalu, které se odehrálo na umělé trávě v Drahovicích. Studenti Pospíšil, Šaling, Marek, Pražan, Šandera, Žampach, Tomandl, Masák, Matejka, Klsák, Feber a Badalli dokázali vyhrát svou skupinu, z které postoupili až do finále...
Pokračování v části Dokumenty-Různé Okresní, krajské finále ve fotbalu


Maturitní ples Zveřejněno: 05.10.2010

Maturitní ples školy se uskuteční v sobotu 26. února 2011 v Grandhotelu Pupp.


Maturitní generálka (MAG10) Zveřejněno: 06.10.2010

Ve dnech 11.-13.10.2010 se uskuteční zkouška nových maturit.
Časový harmonogram a Jednotné zkušební schéma jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé, pozor na časy, oproti původně zveřejněným časům zkouška začíná vždy o 20 minut dříve (čas potřebný pro administraci). Maturitní generálka (MAG10)


Nové fotogalerie Zveřejněno: 01.10.2010

V nabídce Fotogalerií přibyly dvě nové z adaptačních kurzů. Nové fotogalerie


Školní zájezd do Anglie 2011 Zveřejněno: 01.10.2010

Ve dnech 24.4.-29.4.2011 se uskuteční školní zájezd do Londýna, Cambridge a Canterbury. Informace o zájezdu a postup přihlášení si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Přihlásit se můžete do 31.10., další informace u Mgr. Růžičkové nebo Mgr. Habrzettlové. Školní zájezd do Anglie 2011


Stanovisko MŠMT Zveřejněno: 19.09.2010

ke komerčním nabídkám přípravy studentů k nové maturitě Stanovisko MŠMT


Informace o státních maturitách - Cermat Zveřejněno: 19.09.2010

Informace o státních maturitách - Cermat


Vyhledávání vysokých škol Zveřejněno: 19.09.2010

Vyhledávání vysokých škol


Informace pro budoucí maturanty Zveřejněno: 19.09.2010

všechny nabídky vzdělávacích institucí, přípravné kurzy, vyhledávání VŠ, dny otevřených dveří, informace o státní maturitě, přehled středních škol etc.
Nezapomeňte si podat přihlášku na umělecké vysoké školy a architektury do konce listopadu !
8. listopadu 2011 vychází Učitelské noviny s přehledem vysokých škol(knihkupectví u Thermalu). Informace pro budoucí maturanty


Informace SCIO pro budoucí maturanty Zveřejněno: 15.09.2010

Společnost SCIO informuje o NSZ (přijímacích zkouškách na vysoké školy) Informace SCIO pro budoucí maturanty


Nabídka vzdělávací agentury Descartes Zveřejněno: 12.09.2010

pro nastávající maturanty Nabídka vzdělávací agentury Descartes


Nabídka Centra sportu 2010/11 Zveřejněno: 10.09.2010

Letošní nabídku kroužků Centra sportu si můžete stáhnout spolu s přihláškou a dalšími informacemi v části Dokumenty-Různé. Začínáme v pondělí 4.10.2010. Nabídka Centra sportu 2010/11


Nepovinný kurz religionistiky a teologie Zveřejněno: 10.09.2010

bude znovu probíhat pod vedením p. faráře Vladimíra Mullera. Další informace a přihlášku si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Začínáme v pátek 24.9.2010. Nepovinný kurz religionistiky a teologie


Nové rozvrhy Zveřejněno: 09.09.2010

Rozvrhy hodin s platností od pondělí 13.9.2010 jsou zveřejněny v části Předměty-Rozvrhy, k vytištění si je můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Převážná část změn oproti původním rozvrhům jsou změny místností. Nové rozvrhy


12hodinová štafeta Zveřejněno: 06.09.2010

Zahájení školního roku se na gymnáziu uskutečnilo ve sportovním duchu. V pátek 3.9. v 9:00 byla na školním hřišti odstartována 12hodinová štafeta. Pět týmů cca po 20 studentech se střídalo v hodinových intervalech na školním oválu. Po 12 hodinách se všem 147 běžcům podařilo společnými silami zdolat neskutečných 160 km. Za zmínku stojí i výkony některých jednotlivců: Míša Dvořáková V2.A – 9,5 km, Eva Švecová V6.B – 8,4 km, E. Karraa 3.A – 5 km, F. Bělohlávek V2.B – 3,8km.
Ve štafetě se objevili i někteří učitelé. Nadšené běžce přišli podpořit jejich spolužáci, bývalí studenti i rodiče.Velký ohlas mělo vystoupení školní hudební skupiny UNIX a večerní atmosféru příjemně doplňoval hudební produkcí DJ Šála. Díky všem za jejich úžasné výkony a můžeme slíbit, že tato sportovní akce nebyla letos určitě poslední. Dana Ančincová
P.S. Fotografie si můžete prohlédnout v nové fotogalerii. 12hodinová štafeta


Burzy učebnic Zveřejněno: 31.08.2010

Tradiční burzy učebnic se uskuteční v úterý 7.9. a ve čtvrtek 9.9.2010 v době 14–15 hodin v Malé tělocvičně.


Nový školní rok zahájíme 1.9.2010 v 8 hodin Zveřejněno: 31.08.2010

Z důvodu stále probíhající rekonstrukce odborných učeben zahájí některé třídy školní rok v jiné než kmenové učebně.
třída náhradní učebna
2.B (St) C
2.A (An) VTv
4.A (Pa) MTv
V7.B (Sk) Š1


Dopis ředitele školy rodičům Zveřejněno: 31.08.2010

k zahájení a důležité termíny školního roku 2010/11 si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé Dopis ředitele školy rodičům


Rozvrhy hodin Zveřejněno: 27.08.2010

na nový školní rok jsou zveřejněny k prohlížení v části Předměty-Rozvrhy a ke stažení v části Dokumenty-Různé Rozvrhy hodin


Nové dokumenty ke stažení Zveřejněno: 26.08.2010

V čási Dokumenty-Různé si můžete stáhnout seznamy ve volitelných předmětech, rozdělení učeben, tlf. seznam, zkratky učitelů, vše na nový školní rok 2010/11. Nové dokumenty ke stažení


Netradiční zahájení školního roku Zveřejněno: 26.08.2010

V pátek 3. září v 9 hodin odstartuje na školním hřišti 24hodinová štafeta. Další informace v části Dokumenty-Různé Netradiční zahájení školního roku


Podzimní maturity Zveřejněno: 26.08.2010

se uskuteční ve středu 8. září 2010.


Adaptační kurzy pro nové studenty Zveřejněno: 26.08.2010

se uskuteční v první polovině září. Podrobnější informace najdete v části Dokumenty-Různé.
1.AB (4leté studium) 8.–10. 9. 2010, Svatošské skály
V1.A (prima A 8leté studium) 13.–15.9. 2010, Nové Hamry- hotel Schwarz
V1.B (prima B 8leté studium) 8.–10. 9. 2010, Nové Hamry- hotel Schwarz (opraveno) Adaptační kurzy pro nové studenty


Programy projektu Film a škola Zveřejněno: 26.08.2010

na nový školní rok byly zveřejněny v části Dokumenty-Film a škola. Programy projektu Film a škola


Informace školní jídelny Zveřejněno: 24.08.2010

pro školní rok 2010/11 jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé. Informace školní jídelny


Výměnný pobyt Zveřejněno: 25.06.2010

Informace o mezinárodním výměnném projektu s nizozemskou střední školou ve šk. roce 2010/11 (i s přihláškou)ZDE Výměnný pobyt


Nové fotogalerie Zveřejněno: 25.06.2010

Na školním webu jsou zveřejněné nové fotografie (z plesu, fotografie tříd, ad.) Nové fotogalerie


Opravné zkoušky a doklasifikování Zveřejněno: 25.06.2010

Opravné zkoušky proběhnou ve čtvrtek 26.8. od 9 hodin. Pokud student skládá dvě opravné zkoušky, druhá zkouška se uskuteční v pátek 27.8. od 9 hodin.
Uzavírání odložené klasifikace probíhá průběžně od 25. do 27.8. dle dohody s vyučujícím.


Odstavení Bakawebu Zveřejněno: 24.06.2010

V době od 5. července do 25. srpna bude Bakaweb (Bakaláři - rozvrhy a suplování) nepřístupný.


Náplň posledních dnů školy Zveřejněno: 24.06.2010

pátek 25.6.
nižší gymnázium (NG) sportovní den dle zvl. rozpisu, vyšší gymnázium (VG) turistický výlet
pondělí 28.6.
NG turistický výlet, VG sportovní den dle zvl. rozpisu
úterý 29.6.
NG i VG úklid třídy, šatny, ad.
Nevydá-li dozor jiné pokyny, platí pro turistiku i úklid sraz v 9 hodin ve škole.
středa 30.6.
předávání vysvědčení od 9 hodin v určených učebnách


Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek do osmiletého gymnázia Zveřejněno: 04.06.2010

Výsledková listina přijímacích zkoušek do 8letého studia a seznam přijatých studentů je zveřejněn v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Písemné rozhodnutí bude odesláno během příštího týdne. Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek do osmiletého gymnázia


Přijímací řízení - výsledková listina - 2.kolo Zveřejněno: 27.05.2010

Výsledková listina pro 4leté studium (2.kolo) je zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Aktuálně je 40 volných míst, která budou obsazena dle pořadí ve výsledkové listině. Registrační číslo a další informace obdržíte v dopisu, který byl 27.5. odeslán. Přijímací řízení - výsledková listina - 2.kolo


Fotografování tříd Zveřejněno: 19.05.2010

Fotografování tříd p. Jiskrou se uskuteční 24. a 25.5. podle zveřejněného rozpisu v části Dokumenty-Různé. Fotografování tříd


Květinový den - vyzvednutí pokladních vaků Zveřejněno: 18.05.2010

Prádné pokladní vaky si můžete vyzvednout na Hlavní poště. S sebou vezměte plnou moc (průkazku).
Do tohoto pátku pak doneste do školy pokladní vak, průkazku s pouzdrem a útržek poštovní složenky. Vše se odesílá.


Aktuální doplnění programu pro ostatní Zveřejněno: 18.05.2010

Třída 3.A se ve středu 19.5. sejde v 9:00 u kostela Máří Magdalény s prof. Langleym. Následovat bude procházka po Karlových Varech s anglickým komentářem.


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - 8leté Zveřejněno: 12.05.2010

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku 8letého gymnázia.
Přihlášky přijímáme do 20. května 2010. Počet volných míst: 11. Přijímací zkoušky se konají 3. 6. 2010.
Kriteria jsou zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - 8leté


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - 4leté Zveřejněno: 11.05.2010

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku 4letého gymnázia.
Přihlášky přijímáme do 24. května 2010. Počet volných míst: 39
Kriteria jsou zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - 4leté


Rozvrh pro ostatní třídy v době maturit Zveřejněno: 11.05.2010

byl zveřejněn v části Dokumenty-Různé. Rozvrh pro ostatní třídy v době maturit


Filmy v maturitním týdnu Zveřejněno: 10.05.2010

V části Dokumenty-Film a škola jsou zveřejněny anotace k filmům maturitního týdne. Mimořádný rozvrh kulturních a sportovních akcí pro nematurující třídy bude zveřejněn. Filmy v maturitním týdnu


Maturity 2010 Zveřejněno: 06.05.2010

Rozpis maturitních zkoušek je zveřejněn v části Dokumenty-Různé. Maturity 2010


Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek do osmiletého gymnázia Zveřejněno: 26.04.2010

Výsledková listina přijímacích zkoušek do 8letého studia a seznam přijatých studentů do 4letého i 8letého cyklu je zveřejněn v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Písemné rozhodnutí (8leté) bude odesláno během tohoto týdne. Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek do osmiletého gymnázia


Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek do osmiletého gymnázia Zveřejněno: 23.04.2010

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení, která zahrnuje celkové výsledky 1. a 2. termínu ze dnů 22. a 23. 4. 2010 bude zpracována firmou SCIO.CZ. Praha. Výsledky budou na tomto místě zveřejněny až po důkladné kontrole dat v pondělí 26. 4. 2010.


Profilová část maturitní zkoušky 2010/11 Zveřejněno: 21.04.2010

Pro profilovou část nové maturitní zkoušky ve školním roce 2010/11, v souladu s § 79 odst. 3. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), stanovil ředitel školy:
a) nabídku povinných a nepovinných zkoušek, b) formu zkoušek, c) termíny zkoušek d/maturitní témata
Více v části Dokumenty-Různé Profilová část maturitní zkoušky 2010/11


SMART Vzorová škola Zveřejněno: 13.04.2010

Naše škola získala tento titul pro rok 2010.
SMART Vzorová škola podporuje využívání moderních technologií ve výuce a užívá postupy práce s interaktivní tabulí SMART Board a dalšími moderními pomůckami jako jsou hlasovací systémy či digitální jazykové laboratoře, způsobem, který zvyšuje aktivní roli žáka ve vyučovacím procesu. Své postoje a zkušenosti a aktivní přístup k interaktivní výuce různými způsoby sdílí s ostatními školami ve svém okolí. O získání tohoto titulu se zasloužily především vyučující Mgr. Hana Heiserová, Mgr. Michaela Kondelová a Mgr. Hana Langley.


Volitelné předměty Zveřejněno: 31.03.2010

Volitelné předměty, nabídka pro školní rok 2010/2011 pro budoucí třídy V7.AB,3.AB,V8.AB,4.AB, byla zveřejněna v části Dokumenty-Různé. Jedná se o širší nabídku (1.kolo), kdy bude rozhodnuto dle zájmu studentů, které volitelné předměty budou nabízeny ve 2. kole. Volitelné předměty


Přijímací řízení - 4leté studium Zveřejněno: 22.03.2010

Výsledková listina pro 4leté studium (1.kolo) je zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Mezi prvními 60 je 30 uchazečů z okresu Karlovy Vary. Lze předpokládat, že pro 2.kolo zbyde minimálně 30 volných míst, která si s velkou pravděpodobností zajistíte pouhým opakováním podání přihlášky. Přijímací řízení - 4leté studium


Přijímací řízení - aktuální stav Zveřejněno: 17.03.2010

Do 4letého studia jsme obdrželi 161, do 8letého 142 přihlášek.
Uchazečům do 4letého studia pošleme do 22.3. oznámení o zahájení správního řízení, které bude mj. obsahovat registrační číslo uchazeče. Zároveň bude na webu i ve škole zveřejněna anonymní výsledková listina, kde si můžete dle přiděleného registračního čísla zjistit pořadí. Další informace v dopisu.
Uchazečům do 8letého studia do 31.3. pošleme pozvánku k přijímacím zkouškám (22. nebo 23.4.).


Přijímací zkoušky Zveřejněno: 16.03.2010

Přijímací zkoušky se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna a v pátek 23. dubna 2010. Kriteria pro přijetí ke studiu jsou zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky


ESF projekty Zveřejněno: 16.03.2010

První české gymnázium v současné době realizuje dva grantové projekty:
1. Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce cizích jazyků.
2. Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
ESF projekty


Schránka důvěry Zveřejněno: 01.02.2010

Milí studenti, vážení rodiče.
Nově lze na našich stránkách využít SCHRÁNKU důvěry.

duvera@gymkvary.eu

Tato adresa je určena žákům i rodičům, kteří mají jakýkoli výukový či výchovný problém a rádi by jej konzultovali. Dále všem, kteří si všimli nějaké formy negativního chování (šikana, záškoláctví, užívání drog apod.) a není jim to lhostejné. Na dotaz odpovíme, pokud zanecháte kontakt.


Náplň činnosti školního metodika prevence a kontakt Zveřejněno: 01.02.2010

Školní metodik prevence, První české gymnázium v Karlových Varech

Mgr. Zdeňka Vašíčková
tel. 353 501 132, vasickova@gymkvary.eu
kabinet č.12, přízemí

Školní metodik prevence:
- Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
- Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.
- Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.
- Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.
- Významným prvkem v činnosti poradce je spolupráce s rodiči. Rodiče mohou v případě potřeby sjednat konzultaci telefonicky (353501132) nebo mailem na adrese vasickova@gymkvary.eu. Předmětem jednání - záležitosti spojené s neprospěchem, rizikovým chováním, podezřením na šikanu apod.


Nové rozvrhy hodin Zveřejněno: 31.01.2010

Od pondělí 1.2.2010 dochází ke změnám rozvrhu, není jich mnoho, jedná se ve většině případů o změny učeben (trvalé vysuplování V8.A a dohodnuté výměny mezi vyučujícími). S novým rozvrhem třídy seznámí třídní učitelé.


Klasifikace a absence na Internetu Zveřejněno: 31.01.2010

Po zkušebním provozu během 1. pololetí zpřístupníme na Internetu rodičům a studentům informační systém Bakaláři (odkaz najdete v menu Předměty). Do 10.2. studenti obdrží přístupové kódy do systému.


Kriteria pro přijetí Zveřejněno: 28.01.2010

Kriteria pro přijetí ke studiu pro školní rok 2010/11 jsou zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Kriteria pro přijetí


Nabídka společnosti Tutor Zveřejněno: 20.01.2010

hlavně pro studenty posledního ročníku Nabídka společnosti Tutor


Výsledky projektu Zveřejněno: 20.01.2010

V učebně V7.B ve 2. patře na zadních nástěnkách je možné si prohlédnout výsledky práce studentů semináře z dějepisu (4.roč.) na projektu: „Tenkrát. Listopadové události pohledem maturantů“


Den otevřených dveří Zveřejněno: 06.01.2010

Zajímá Vás problematika osmiletého nebo čtyřletého studia? Potřebujete informace o možnosti přijetí? Vše potřebné se dozvíte v pondělí 11. 1. 2010 v době od 16 do 19 hodin.
Informace ředitele školy si můžete vyslechnout od 17 hodin ve 3. patře v učebně V. Těšíme se na vaši účast.
Adresa školy: Karlovy Vary, Drahovice, Národní 25 – linky MHD 10 a 15


Vše nejlepší v novém roce Zveřejněno: 31.12.2009

Všem zaměstnancům, studentům naší školy a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, mnoho studijních i pracovních úspěchů v novém roce 2010. Vedení školy


Ocenění našich bývalých studentů Zveřejněno: 31.12.2009

Lukáš Ledvina a Jan Humplík obdrželi cenu nadace Jana B. Horáčka za zisk stříbrných medailí na mezinárodní fyzikální olympiádě. Slavnostní předání proběhlo na zámku Sychrov 5. prosince 2009.
Jan Humplík byl navíc oceněn za 1. místo v celostátním kole fyzikální olympiády a za zisk stříbrné medaile na mezinárodní fyzikální olympiádě získal cenu nadace Jaroslava Heyrovského.
Slavnostní předání se konalo v Praze 15. prosince 2009. Oceněným studentům srdečně blahopřejeme a děkujeme jim za reprezentaci našeho gymnázia.


Vážení učitelé, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci škol, milí žáci, Zveřejněno: 10.12.2009

Přeji Vám, abyste prožili příjemné sváteční chvíle Vánoc s těmi, které máte rádi, s rodinou a přáteli. Ať je Váš rok 2010 bohatý na šťastné zážitky a plný pracovních i studijních úspěchů.
Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje


Iniciativa žáků středních škol Zveřejněno: 02.12.2009

Připojte se k iniciativě žáků středních škol Karlovarského kraje – založení poradní skupiny při odboru školství Krajského úřadu KK. V části Dokumenty-Různé jsou zveřejněny další informace a přihláška. Přihlásit se můžete do 4.1.2010. Iniciativa žáků středních škol


Setkání se spisovatelkou Lenkou Procházkovou Zveřejněno: 24.11.2009

V rámci 20.výročí sametové revoluce proběhlo na naší škole setkání se spisovatelkou Lenkou Procházkovou. Ještě před besedou jsem se o ní dozvěděli informace, ale zajímalo mě, jak bude autorka-disidentka vlastně vypadat, když bude mluvit o sobě samé. Když začala mluvit, okamžitě si mě získala. Byla přímá, když vyprávěla o minulosti. Spíš rekapitulovala, než aby se nad těžkostí té doby nějak rozlítostňovala. Dostala mě svým nadhledem. Možná právě to byl jeden z důvodů, proč se stala tak úspěšnou. Všichni přece víme, že to nebylo lehké, žít v době, kdy se lidé měřili podle úplně jiných kritérií, než my dnes považujeme za správné a přirozené, a kde ne každý měl žaludek na to, aby se vůbec snažil něco změnit. Jsem ráda, že dnes už můžu bez obav říct, co si myslím. Celý článek M. Tesařové z V5.B je v části Dokumenty-Různé Setkání se spisovatelkou Lenkou Procházkovou


Jak se přihlásit na VŠ Zveřejněno: 19.11.2009

Postup přihlášení na VŠ Jak se přihlásit na VŠ


Seznam Zveřejněno: 08.11.2009

seznam autorů a knih pro státní maturitu z českého jazyka a literatury, základní a vyšší úroveň obtížnosti Seznam


Nejprve bylo jenom bílo Zveřejněno: 06.11.2009

Výstava výtvarných prací našich žáků se uskuteční v hale Krajské knihovny od 19.11 do 18.12.2009. Vernisáž se uskuteční 19.11. od 16 hodin, srdečně zveme rodiče, studenty i učitele. Nejprve bylo jenom bílo


Pochvaly ředitele školy za školní rok 2008/09 Zveřejněno: 06.11.2009

Ředitel školy udělil studentům 95 pochval ředitele školy za úspěšnou reprezentaci školy v loňském školním roce. Fotografie z předávání si můžete prohlédnout v části Fotogalerie. Pochvaly ředitele školy za školní rok 2008/09


Třídní schůzky Zveřejněno: 06.11.2009

V pondělí 9. listopadu 2009 od 17 hodin se uskuteční třídní schůzky.


Informace pro maturanty Zveřejněno: 26.10.2009

Centrum pro studium vysokého školství - vyhledávání konkrétních vysokých škola a jejich oborů Informace pro maturanty


Projekt biologicko-chemický Bernkastel-Kues 2009 Zveřejněno: 22.10.2009

Již popáté se zúčastnili studenti naší školy výměnného projektu s německým partnerským gymnáziem Mikuláše Kusánského z Bernkastelu-Kues. V týdnu od 21.9. do 25.9. pobývalo v Karlových Varech 16 německých studentů s pedagogickým doprovodem, skupina 15 našich studentů pak odjela do Německa v pondělí 5.10. a vrátila se v pátek 9.10. Cílem projektu byla nejenom odborná práce s biologicko-chemickým zadáním, ale také možnost rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích, poznat život mladých lidí v cizí zemi a seznámit se s kulturou a historií partnerského hostitelského města. Výměna studentů se mohla uskutečnit i díky finanční podpoře obou partnerských měst. Pedagogický dozor: Věra Švecová, Halina Hendruková, Magdalena Kneřová. Fotografie z výměnného pobytu si můžete prohlédnout ve fotogaleriích. Projekt biologicko-chemický Bernkastel-Kues 2009


Nové fotogalerie Zveřejněno: 22.10.2009

Ve fotogaleriích jsou zveřejněny fotografie z adaptačních kurzů nových tříd (1.A, 1.B a primy A). Nové fotogalerie


Plán práce výchovného poradce a školní metodičky prevence Zveřejněno: 29.09.2009

základní informace o činnosti, konzultační hodiny, důležité adresy Plán práce výchovného poradce a školní metodičky prevence


Maturitní zkoušky Zveřejněno: 15.09.2009

Ve středu 16.9. proběhnou maturitní zkoušky, zahájení je v 8 hodin v kabinetu Mgr. Evy Hankové. Časový rozpis je zveřejněn v části Dokumenty-Různé. Maturitní zkoušky


Zájezd nejen pro studenty francouzštiny Zveřejněno: 11.09.2009

V letošnim školním roce je organizován zájezd do Francie. Více informací, průvodní dopis a program, naleznete v části Dokumenty-Různé. Zájezd nejen pro studenty francouzštiny


Nové rozvrhy hodin Zveřejněno: 11.09.2009

Rozvrhy hodin s platností od 14.9. si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé, od starých se liší pouze změnami některých učeben. Nové rozvrhy hodin


Centrum sportu Zveřejněno: 09.09.2009

Jako každý rok, budou i letos od října na škole pod hlavičkou CENTRA SPORTU otevřeny sportovní kroužky. Roční poplatek činí 200Kč. Nabídku si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Centrum sportu


Otevření nového hřiště Zveřejněno: 07.09.2009

V pátek 4. září 2009 bylo nové školní hřiště slavnostně otevřeno za účasti hejtmana J.Novotného, radního V.Emlera a řed. školy Z.Papeže. Následoval 5.ročník již tradiční gymplštafety. Běželo 476 studentů, v celkovém čase 5:40 a uběhli vzdálenost 89488m. Fotografie z akce si můžete prohlédnout v nové fotogalerii. Otevření nového hřiště


Školní zájezd do Irska 2010 Zveřejněno: 03.09.2009

Každoročně vyjíždíme za krásami Anglie, ale letos jsme pro vás připravily změnu – Irsko. Prosíme vážné zájemce o včasné přihlášení u vyučujících anglického jazyka Mgr. Michaely Kondelové nebo Mgr. Hany Heiserové (kabinet AJ ve 2. patře). Zde si zároveň vyzvedněte závaznou přihlášku.Termín přihlášení je do 20. září 2009 (důvod- včasné objednání trajektu). Další informace k náplni zájezdu naleznete v části Dokumenty-Různé. Školní zájezd do Irska 2010


Dopis ředitele školy Zveřejněno: 02.09.2009

Dopis ředitele školy rodičům, který obsahuje i důležité termíny školního roku, si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Dopis ředitele školy


Informace o adaptačních kurzech Zveřejněno: 31.08.2009

Základní informace o adaptačních kurzech pro první ročníky a primy gymnázia Informace o adaptačních kurzech


Burzy učebnic Zveřejněno: 31.08.2009

Burzy učebnic se uskuteční ve čtvrtek 3. září a ve středu 9. září v době 14–15 hodin v Malé tělocvičně.


Rozvrhy hodin 2009/10 Zveřejněno: 30.08.2009

Rozvrhy hodin na nový školní rok 2009/10 jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé Rozvrhy hodin 2009/10


Volná místa v 1. ročníku 4letého gymnázia Zveřejněno: 28.08.2009

V 1. ročníku 4letého gymnázia zůstalo 5 míst neobsazeno. Zájemci - žáci středních škol - se mohou informovat u ředitele školy RNDr. Zdeňka Papeže (tel. 353 501 129).


Volitelné předměty Zveřejněno: 27.08.2009

Seznamy studentů ve volitelných předmětech jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé, u V7.AB a 3.AB je zde nová, mírně upravená verze. Změny si lze domluvit do 11.9.2009 s konkrétním vyučujícím a pak nahlásit zástupci ředitele. Po tomto termínu již zájemce o změnu podává písemně zdůvodněnou žádost řediteli školy. Volitelné předměty


Dokumenty nového školního roku 2009/10 Zveřejněno: 24.08.2009

Informace týkající se nového školního roku budou postupně zveřejňovány v části Dokumenty-Různé. Rozvrhy hodin zde budou nejpozději v pondělí 31.8. Dokumenty nového školního roku 2009/10


Odložená klasifikace a opravné zkoušky Zveřejněno: 24.06.2009

Uzavírání odložené klasifikace může probíhat průběžně od 25. do 27.8. tak, jak si vyučující studenty pozvali. Opravné zkoušky probíhají ve čtvrtek 27.8. od 9:00 hodin.


Holandsko - studentská výměna Zveřejněno: 24.06.2009

V příštím školním roce 2009/2010se uskuteční mezinárodní výměna studentů s nizozemskou střední školou. Dosud jsou volná místa. Přihlásit se mohou i přijatí studenti budoucích prvních ročníků. Informace a přihláška zde Holandsko - studentská výměna


Výsledky přijímacího řízení - 8leté studium, 2.kolo Zveřejněno: 05.06.2009

Výsledková listina přijímacího řízení do 8letého gymnázia v 2.kole a seznam přijatých jsou zveřejněny v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení - 8leté studium, 2.kolo


Výsledky přijímacího řízení - 4leté studium, 2.kolo Zveřejněno: 21.05.2009

Výsledková listina a seznam přijatých do 4letého studia ve 2.kole jsou zveřejněny v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení - 4leté studium, 2.kolo


Termín 2.kola přijímacích zkoušek do 8letého gymnázia Zveřejněno: 21.05.2009

Přijímací zkoušky do 8letého gymnázia se uskuteční 4. června 2009. Další informace obdržíte v pozvánce.


Kultura a exkurze v době maturit Zveřejněno: 15.05.2009

Program v maturitním týdnu (18.-22.5.) pro ostaní třídy je zveřejněn v části Dokumenty-Různé. Kultura a exkurze v době maturit


2. kolo přijímacích zkoušek pro 8leté studium Zveřejněno: 15.05.2009

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro 8leté studium, počet volných míst po 1. kole: 10, termín podání přihlášky: do 22. 5. 2009, další informace v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. 2. kolo přijímacích zkoušek pro 8leté studium


Kriteria pro přijetí - 2.kolo Zveřejněno: 15.05.2009

Kriteria pro přijetí v 2.kole přijímacího řízení jsou zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky Kriteria pro přijetí - 2.kolo


Změny termínů konce školního roku 2008/09 Zveřejněno: 13.05.2009

Rozhodnutím ředitele školy jsou dny 29. a 30. června 2009 vyhlášeny dodatečně volnými dny dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) z důvodu probíhající rekonstrukce školy. Další informace v části Dokumenty-Různé. Změny termínů konce školního roku 2008/09


2. kolo přijímacích zkoušek pro 4leté studium Zveřejněno: 12.05.2009

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro 4leté studium, počet volných míst po 1. kole: 37, termín podání přihlášky: do 19. 5. 2009, další informace v části Dokumenty-Přijímací zkoušky. 2. kolo přijímacích zkoušek pro 4leté studium


Maturitní zkoušky - upravené časové rozpisy Zveřejněno: 06.05.2009

Upravené maturitní rozpisy (po pedagogické radě) jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé. Od původních se liší rozpisy Okt.B, 4.A a 4.B. Maturitní zkoušky - upravené časové rozpisy


Přijímací zkoušky - výsledky Zveřejněno: 27.04.2009

Výsledkovou listinu a seznam přijatých studentů do 8letého studia si můžete prohlédnout v části Dokumenty-Přijímací zkoušky Přijímací zkoušky - výsledky


Informace k nové maturitě Zveřejněno: 15.04.2009

Informace ředitele školy k maturitní zkoušce ve školním roce 2009/10 a 2010/11 naleznete v části Dokumenty-Různé Informace k nové maturitě


Nabídka volitelných předmětů Zveřejněno: 06.04.2009

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2009/10 je zveřejněna v části Dokumenty-Různé. Jedná se o 1. kolo nabídky, do 2. kola postoupí pouze ty předměty, které získají dostatečný počet zájemců. Nabídka volitelných předmětů


Třídní schůzky Zveřejněno: 02.04.2009

V pondělí 6. dubna 2009 se konají od 17 hodin třídní schůzky.


Přijímací zkoušky - Výsledková listina 4leté studium Zveřejněno: 23.03.2009

V části Dokumenty-Přijímací zkoušky je zveřejněna výsledková listina přijímacích zkoušek do 4letého studia v 1. kole s komentářem ředitele školy. Přijímací zkoušky - Výsledková listina 4leté studium


Kalendář nové maturitní zkoušky Zveřejněno: 18.03.2009

Kalendář maturitní zkoušky pro školní rok rok 2009/2010 si můžete prohlédnout v části Dokumenty-Různé. Kalendář nové maturitní zkoušky


Výstava v Respiriu školy Zveřejněno: 17.03.2009

Ve spolupráci s Židovským muzeem, za podpory o.s. Zapomenutí je na naší škole instalována výstava "Zmizelí sousedé". Vernisáž pro učitele proběhne 17.3. od 14 hodin, studenti výstavu navštíví v hodinách dějepisu. Pro veřejnost je výstava otevřena vždy v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin, pro jiné školy po domluvě (erbenova@gymkvary.eu, 353501146). Plakát si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Výstava v Respiriu školy


Aktuální informace o přijímacím řízení Zveřejněno: 16.03.2009

Aktuální informace o termínech a průběhu přijímacího řízení do 1. ročníku - 1. kolo (březen a duben 2009) si můžete stáhnout v části Dokumenty-Přijímací zkoušky Aktuální informace o přijímacím řízení


Kriteria pro přijetí ke studiu 2009 Zveřejněno: 30.01.2009

Přijímací zkoušky se uskuteční ve středu 22. dubna a v pátek 24. dubna 2009. Kriteria pro přijetí ke studiu jsou zveřejněna v části Dokumenty-Přijímací zkoušky Kriteria pro přijetí ke studiu 2009


Den otevřených dveří Zveřejněno: 09.01.2009

V pondělí 12. ledna 2009 se uskuteční na naší škole den otevřených dveří. Školu si můžete prohlédnout v době 16–18 hodin, v určených učebnách budou zodpovídat vaše dotazy učitelé, od 17 hodin se můžete zúčastnit setkání s ředitelem školy RNDr. Zdeňkem Papežem.


Vše nejlepší do nového roku Zveřejněno: 24.12.2008

Vedení školy přeje všem zaměstancům a studentům krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.


Nová maturita Zveřejněno: 09.12.2008

Jak bude nová maturita probíhat? Základní model nové maturity, jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat, maturita bez hendikepů, kdy bude maturita probíhat, personální zajištění, generálka maturitní zkoušky. Prezentaci si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Nová maturita


Webový informační systém o vysokých školách Zveřejněno: 05.11.2009

Cílem serveru NajdiVŠ je pomoci uchazečům o studium zorientovat se v nabídce vysokých škol a vybrat si fakultu podle svých představ. Webový informační systém o vysokých školách


Olympiáda v anglickém jazyce Zveřejněno: 13.11.2008

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce se uskuteční 8.12. (vyšší gymnázium), 9.12. (tercie a kvarty) a 10.12. (primy a sekundy). Soutěž se skládá ze dvou částí - písemná (poslech s porozuměním) a ústní (na dané téma). Zájemci se nahlásí do 5.12. u svých vyučujících. Témata jsou zveřejněna v části Dokumenty-Různé. Olympiáda v anglickém jazyce


Výsledky voleb do školské rady Zveřejněno: 11.11.2008

Výsledky voleb do Školské rady z 10.11.2008 jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé. Výsledky voleb do školské rady


Třídní schůzky Zveřejněno: 06.11.2008

V pondělí 10. listopadu se konají od 16.30 hodin volby do Školské rady a od 17 hodin proběhnou třídní schůzky. Pozvánku a umístění učitelů si můžete stáhnout v části Dokumenty-Různé. Třídní schůzky


Kandidáti do školské rady Zveřejněno: 04.11.2008

Seznam kandidátů do školské rady je zveřejněn v části Dokumenty-Různé. Kandidáti do školské rady


Volby do školské rady Zveřejněno: 22.10.2008

Po tříletém funkčním období současné školské rady proběhnou 10. listopadu 2008 znovu volby do tohoto orgánu. Návrhy lze podávat do konce října. Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady je zveřejněno v části Dokumenty-Různé. Volby do školské rady


Školní zájezd do Anglie-opravený program zájezdu Zveřejněno: 13.10.2008

V části Dokumenty-Různé si můžete stáhnout opravenou verzi programu zájezdu. Školní zájezd do Anglie-opravený program zájezdu


Školní zájezd Zveřejněno: 10.10.2008

Naše škola pořádá poznávací zájezd do Velké Británie - Cornwallu. V části Dokumenty-Různé si můžete stáhnout program zájezdu a přihlášku. Vyplněnou přihlášku odevzdejte do konce října Mgr. Růžičkové nebo Mgr. Habrzettlové. Školní zájezd


Seznam četby z českého jazyka a literatury pro státní maturity 2010 Zveřejněno: 07.10.2008

- seznam 105 literárních děl pro vyšší úroveň maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury tzv. společné části
- na základní úrovni se pracuje a bude zveřejněna v nejbližší době
Seznam četby z českého jazyka a literatury pro státní maturity 2010


Další nové fotogalerie Zveřejněno: 07.10.2008

V dalších nových fotogaleriích naleznete fotografie z adaptačních kurzů pro primy a první ročníky, předávání pochval ředitele školy RNDr. Zdeňka Papeže a ze školního zájezdu do zábavního centra v Geiselwindu (SRN) Další nové fotogalerie


Nové fotogalerie Zveřejněno: 07.10.2008

V části Fotogalerie si můžete prohlédnout fotografie z maturit, třídní fotografie a rekonstrukci Horní hradu studenty třídou 3.A. Nové fotogalerie


Pozvánka do anglické knihovny Zveřejněno: 24.09.2008

V letošním školním roce je opět otevřena školní anglická knihovna. Je určena všem studentům našeho gymnázia a rovněž pedagogům, kteří si chtějí zdokonalovat své znalosti angličtiny formou četby.
Knihovna bude otevřena každou středu v době 9,40-10,00 v učebně V ( 3.p.).
Její provoz zajišťují Mgr. Michaela Kondelová a Mgr. Hana Heiserová.
S výpůjčním řádem Vás seznámí na místě.
Těšíme se na viděnou:-)


Změny rozvrhů Zveřejněno: 13.09.2008

Změněné rozvrhy jsou zveřejněny v části Dokumenty-Různé. Změny platí od pondělí 15.9.2008 Změny rozvrhů


Informace pro maturanty Zveřejněno: 05.11.2009

- vše o VŠ
- právě vyšly Učitelské noviny s přehledem všech vysokých škol a studijních oborů
- možnost jejich koupě v knihkupectví Dino (u Thermalu) Informace pro maturanty


Nabídka přípravných kurzů k přijímací zkoušce na vysokou školu - obor psychologie Zveřejněno: 08.09.2008

- více informací a přihláška na nástěnce VP naproti ředitelně.


Institut vzdělávání Sokrates Zveřejněno: 12.11.2009

Chcete se dostat na VŠ ? Institut vzdělávání Sokrates


AZ SMART - vzdělávací programy Zveřejněno: 12.11.2009

- ucelené přípravné kurzy k přijímačkám na VŠ tzv. nultý ročník AZ SMART - vzdělávací programy


KamPoMaturitě Zveřejněno: 05.11.2009

informace o vysokých školách
KamPoMaturitě


Nabídka kroužků centra sportu 2008/09 Zveřejněno: 05.09.2008

Nabídka kroužků centra sportu na nový školní rok je zveřejněna v části Dokumenty-Různé. Kroužky zahájí svoji činnost od října. Nabídka kroužků centra sportu 2008/09


Dopis ředitele školy Zveřejněno: 01.09.2008

Dopis ředitele školy rodičům z 1.9.2008 s důležitými termíny školního roku je zveřejněn v části Dokumenty-Různé Dopis ředitele školy


Adaptační kurzy pro primy a první ročníky gymnázia Zveřejněno: 30.08.2008

- základní informace pro rodiče Adaptační kurzy pro primy a první ročníky gymnázia


Programy projektu Film a škola 2008/09 Zveřejněno: 28.08.2008

Programy projektu Film a škola, který seznamuje středoškolské studenty se snímky Zlatého fondu české i světové kinematografie, si můžete stáhnout v části Dokumenty-Film a škola. Programy projektu Film a škola 2008/09


Burzy učebnic Zveřejněno: 28.08.2008

Burzy učebnic se uskuteční ve středu 3. září a v úterý 9. září v době 14–15 hodin v Malé tělocvičně.


Podzimní maturitní zkoušky Zveřejněno: 28.08.2008

Termín podzimní maturitní zkoušky byl stanoven na středu 10. září 2008 v 8 hodin.


Rozdělení do volitelných předmětů 2008/09 - změny Zveřejněno: 27.08.2008

V seminářích pro 3. ročníky došlo ke změnám, konverzace z Frj byla přesunuta z bloku V33 do V32. Rozdělení do volitelných předmětů 2008/09 - změny


Rozvrhy hodin 2008/09 Zveřejněno: 27.08.2008

Rozvrhy hodin na nový školní rok najdete v části Dokumenty-Různé. Rozvrhy hodin 2008/09


Rozdělení do volitelných předmětů 2008/09 Zveřejněno: 19.08.2008

V sekci Dokumenty-Různé je zveřejněno rozdělení studentů do volitelných předmětů. Nejpozději do 15. září lze po domluvě s konkrétními vyučujícími ještě seminář změnit. Změnu je nutné následně nahlásit zástupci ředitele do evidence. Studenti se také mohou přihlásit u vyučujícího na seminář nepovinně. Rozdělení do volitelných předmětů 2008/09


Rozdělení učeben a šaten 2008/09 Zveřejněno: 03.07.2008

Rozdělení učeben a šaten v novém školním roce si můžete stáhnout v sekci Dokumenty-Různé. Rozdělení učeben a šaten 2008/09


Začátek nového školního roku Zveřejněno: 03.07.2008

V pondělí 1. září 2008 v 8 hodin začíná nový školní rok. Třídy se sejdou spolu s třídními učiteli v kmenových učebnách. Obsazení nových tříd (I.AB, 1.AB) bude zveřejněno ve vestibulu školy.


Krásné prázdniny Zveřejněno: 03.07.2008

Vedení školy přeje všem zaměstnancům i studentům příjemně strávené prázdniny a dovolené.


Stávka 9.6.2008 Zveřejněno: 03.06.2008

Na den 9. června byla Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství vyhlášena stávka, ke které se na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech přihlásilo 32 učitelů.
Z tohoto důvodu bude v den stávky zrušeno vyučování pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro gymnázium čtyřleté. Nižší stupeň osmiletého gymnázia bude mít náhradní výuku od 8.00h do 11.50h. Stávka 9.6.2008


Výsledková listina 4leté studium - 2.kolo Zveřejněno: 29.05.2008

Výsledkovou listinu 2.kola přijímacích zkoušek do 4letého studia si můžete prohlédnout v sekci Dokumenty-Přijímací zkoušky. O přijetí bude rozhodnuto do 7 dnů. Výsledková listina 4leté studium - 2.kolo


2. kolo přijímacího řízení – obor 79 41 K/401, Gymnázium – 4leté Zveřejněno: 13.05.2008

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku 4letého gymnázia se uskuteční ve středu 28. května od 8.15 hodin. Přihlášeno je 44 uchazečů (kapacita je 10 míst), všichni obdrží písemnou pozvánku.


Rozvrh pro ostatní třídy v době maturit Zveřejněno: 12.05.2008

Rozvrh pro ostatní třídy v době maturit je zveřejněn v sekci Dokumenty-Různé. Rozvrh pro ostatní třídy v době maturit


Upravené maturitní rozpisy Zveřejněno: 07.05.2008

Upravené maturitní rozpisy tříd Okt.A, 4.A a 4.B jsou zveřejněny v sekci Dokumenty-Různé Upravené maturitní rozpisy


Maturitní rozpisy Zveřejněno: 04.05.2008

Maturitní rozpisy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty-Různé. Po pedagogické radě (úterý 6.5.) může ještě dojít k mírným úpravám zveřejněných rozpisů. Upravené rozpisy budou zveřejněny nejpozději ve středu 7.5. do 12 hodin na nástěnce ve škole a na Internetu. Maturitní rozpisy


POZOR! Změny v rozvrhu! Zveřejněno: 28.04.2008

Jak bylo avizováno již na úvodní pedagogické radě, vzhledem k tomu, že dva týdny za sebou odpadne čtvrtek i pátek, rozhodl ředitel školy takto:
v úterý 6. 5. se vyučuje podle čtvrtečního rozvrhu
ve středu 7.5. se vyučuje podle pátečního rozvrhu


2. kolo přijímacího řízení – obor 79 41 K/401, Gymnázium – 4leté Zveřejněno: 23.04.2008

Přihlášky na 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku 4letého gymnázia přijímáme do 9. 5. 2008. Platná přihláška je potvrzena vedením základní školy, ze které se uchazeč hlásí a je k ní přiloženo výstupní hodnocení. Všichni uchazeči budou pozváni k přijímacím zkouškám. Kriteria pro přijetí ke studiu jsou pro 2. kolo shodná s kriterii 1. kolo. V druhém kole bude přijato nejvýše 10 uchazečů.


Výsledky přijímacích zkoušek Zveřejněno: 22.04.2008

Výsledkové listiny a seznam přijatých studentů si můžete stáhnout v sekci Dokumenty-Přijímací zkoušky Výsledky přijímacích zkoušek


Školní řád (2008) Zveřejněno: 17.04.2008

V sekci Dokumenty-Různé si můžete stáhnout Školní řád aktualizovaný po zasedání Školské rady. Školní řád (2008)


Třídní schůzky Zveřejněno: 11.04.2008

V pondělí 14. dubna 2008 se od 17 hodin uskuteční třídní schůzky. V sekci Dokumenty-Různé je umístěn rozpis umístění učitelů. Třídní schůzky


Matematický klokan 2008 Zveřejněno: 04.04.2008

Výsledky soutěže Matematický klokan 2008 si můžete prohlédnout v sekci Dokumenty-Různé. Matematický klokan 2008


Nabídka internetových kurzů Zveřejněno: 12.11.2009

Příprava na testy obecných studijních předpokladů (scio testy a Národní srovnávací zkoušky) Nabídka internetových kurzů


Filmová představení Zveřejněno: 29.03.2008

V den přijímacích zkoušek (21.4.) se studenti nižšího gymnázia zúčastní projekce francouzského filmu Slavíci v kleci. V době maturit (19.-22.5.) pak studenti shlédnou snímky Ghetto No.1 a Pusinky. V sekci Dokumenty-Film a škola jsou uloženy recenze. Filmová představení


Kriteria pro přijetí Zveřejněno: 27.03.2008

Přijímací zkoušky na naši školu do 4letého i do 8letého studia se konají v pondělí 21. dubna 2008. Kriteria pro přijetí ke studiu jsou zveřejněna v sekci Dokumenty-Přijímací zkoušky. Kriteria pro přijetí


Stav přihlášek na 4leté a 8leté studium Zveřejněno: 18.03.2008

Na 8leté gymnázium (7941K/81) je přihlášeno 132 uchazečů (kapacita je 60 míst) a na 4leté gymnázium (7941K/401) je přihlášeno 59 uchazečů (kapacita je 60 míst).
Pro uchazeče na 4leté studium je situace mimořádně výhodná! Neleží vaše přihláška ještě doma na stole?


Na běžkách bez běžek Zveřejněno: 14.03.2008

Ve týdnu 3-7.3.2008 proběhly plánované lyžařské výlety primy A a primy B. Ve fotogaleriích si můžete prohlédnout snímky z výletu primy B. Z učitelů se akce zúčastnily třídní učitelka Magda Kneřová spolu s Danou Ančincovou a Táňou Štegovou. Na běžkách bez běžek


Maturitní ples Zveřejněno: 03.03.2008

V pátek 8. února se uskutečnil v Grandhotelu Pupp maturitní ples naší školy. Fotografie z plesu si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie. Autorem snímků je karlovarský fotograf Jakub Jiskra. Maturitní ples


Celostátní kolo fyzikální olympiády Zveřejněno: 29.02.2008

Celostátní kolo 49. ročníku fyzikální olympiády skončilo. Výsledková listina je zveřejněna v sekci dokumenty. Student naší školy Lukáš Ledvina z Okt.A se umístil na 5. místě mezi vítězi. Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogaleriích. Celostátní kolo fyzikální olympiády


Vzor vyplněné přihlášky na vysokou školu Zveřejněno: 12.11.2009

Zde si můžete prohlédnout vzor vyplněné přihlášky na vysokou školu Vzor vyplněné přihlášky na vysokou školu


Celostátní kolo fyzikální olympiády Zveřejněno: 06.02.2008

Ve dnech 26.-29.2. je naše škola pořadatelem celostátního kola 49. ročníku fyzikální olympiády. V Karlových Varech přivítáme téměř 50 nadaných mladých fyziků z celé republiky. Další informace naleznete v sekci Dokumenty-Celostátní kolo FO. Celostátní kolo fyzikální olympiády


Shromáždění školy 4.2.2008 Zveřejněno: 17.01.2008

V pondělí 4. února se uskuteční ve Velkém sálu LH Thermal od 9 hodin již tradiční shromáždění školy. Po projevu ředitele školy následuje projekce českého filmu Medvídek. Další vyučování odpadá.
(ve čtvrtek 31.1. studenti obdrží vysvědčení, vyučuje se podle rozvrhu, v pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny)
Informace o filmu najdete v sekci Dokumenty-Film a škola. Shromáždění školy 4.2.2008


Suplování na 3.1.2008 Zveřejněno: 27.12.2007

Suplování na 3.1.2008 je zveřejněno v sekci Dokumenty-Různé Suplování na 3.1.2008


Šťastný nový rok Zveřejněno: 27.12.2007

Vedení školy přeje všem zaměstnancům a studentům do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti, vytrvalosti a pevné vůle, pracovní a studijní úspěchy.


Projekt Naše třída Zveřejněno: 04.12.2007

Metodika programu Naše třída - návod na použití Projekt Naše třída


Stávka učitelů 4. 12. 2007 Zveřejněno: 28.11.2007

V úterý 4. prosince 2007 nebude z důvodu vyhlášení protestní stávky, ke které se přihlásilo 95% našich učitelů, probíhat na Prvním českém gymnáziu vyučování. O případném odvolání stávky Vás budeme informovat.
Školní jídelna bude v provozu, obědy se budou vydávat od 11. 45h předem přihlášeným žákům, kteří si oběd předem neodhlásí. RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy


Předvánoční sportovní turnaje Zveřejněno: 28.11.2007

Rozpis předvánočních turnajů naleznete v sekci Dokumenty-Různé Předvánoční sportovní turnaje


Nová fotogalerie Zveřejněno: 20.11.2007

Adaptační kurz nových tříd I.A a I.B od 22.10. do 24.10.2007 v Melchiorově Huti. V náplni kurzu bylo lanové centrum, výlet do Konstantinových Lázní, turnaj v kopané, závod družstev, společenské hry a další aktivity. Nová fotogalerie


Moje město tvýma očima Zveřejněno: 14.11.2007

Výměnný projekt s výtvarným zaměřením
V září 2007 se konal již čtvrtý projekt naší školy s partnerským gymnáziem Nikolaus-von-Kues z německého města Bernkastel-Kues. Projektu se zúčastnili studenti s výtvarným nadáním a jeho cílem bylo seznámit studenty se životem mladých lidí v partnerském městě, poznat partnerskou školu a vytvořit výtvarné práce na zadané téma. Prezentace z akce je v sekci Dokumenty-Různé Moje město tvýma očima


Třídní schůzky Zveřejněno: 08.11.2007

Třídní schůzky rodičů žáků naší školy se konají v pondělí 12. listopadu 2007 od 17.00 h v budově naší školy. Pozvánku obdrželi studenti v písemné podobě a také ji naleznete v sekci Dokumenty-Různé Třídní schůzky


Halloween v naší škole Zveřejněno: 05.11.2007

Dne 31. října 2007 jsme během hodin angličtiny oslavili svátek Halloween. Podívejte se, jak to vypadalo.. Halloween v naší škole


MF DNES - Projekce archivních materiálů z procesu s Dr. Horákovou Zveřejněno: 05.11.2007

Studenti naší školy se zúčastnili 30.10.2007 projekce archivních materiálů z procesu s Dr. Horákovou. V sekci Dokumenty-Film a škola je o této akci článek zveřejněný 2.11. v MF DNES MF DNES - Projekce archivních materiálů z procesu s Dr. Horákovou


Rekonstrukce školy Zveřejněno: 24.10.2007

Fotografie proběhlé rekonstrukce školy (červen-září 2007) Rekonstrukce školy


Kroužky Zveřejněno: 24.10.2007

V sekci Předměty-Kroužky najdete aktualizovaný seznam kroužků, které mohou studenti na naší škole navštěvovat. Kroužky


Projekce archivních materiálů Zveřejněno: 23.10.2007

V úterý 30.10. se uskuteční v kině Panasonic projekce archivních materiálů z procesu s Dr. Horákovou. Z původního materiálu (přes 6 hodin) vyberou a okomentují část pracovníci Národního filmového archivu a Konfederace politických vězňů. Pořad je rozdělen na dvě části, 10–12h a 13–15h. Zúčastní se studenti seminářů z dějepisu a případní zájemci. Projekce archivních materiálů


Barvy života Zveřejněno: 18.10.2007

V termínu 18.-24.10. probíhá na škole testování v rámci evaluace školy Barvy života (dle zakázky Karlovarského kraje). Snímání probíhá na počítačích a účastní se ho všichni studenti i učitelé. Více informací http://dap-services.cz Barvy života


Nabídka Centra sportu Zveřejněno: 11.09.2007

Nabídka kroužků Centra sportu, kterou mohou studenti v odpoledních hodinách od 1.10. využít, je zveřejněna v sekci Dokumenty-Různé. Nabídka Centra sportu


Maturitní zkoušky (podzimní termín) Zveřejněno: 10.09.2007

Maturitní zkoušky (podzimní termín) se uskuteční 12. září 2007 (středa) od 8 hodin v kabinetu zástupkyně ředitele Mgr. Evy Hankové. Rozpisy jsou zveřejněny na nástěnce u rozvrhu, informovat se můžete také telefonicky na čísle 353501111.


Základní informace Zveřejněno: 12.11.2009

Výchovný poradce
Mgr. Radek Kváča
Kabinet : kabinet č. dveří 11 (přízemí)
Telefon : +420 353 501 131
e-mail : kvaca@gymkvary.eu
Konzultační hodiny : čtvrtek 13:30-14:30 učebna PT, jinak na základě domluvy


Burzy učebnic Zveřejněno: 03.09.2007

Burzy učebnic se uskuteční ve čtvrtek 6.9. a ve středu 12.9. vždy od 14 do 15 hodin v Malé tělocvičně.


Seznam předmětů a zkratky učitelů Zveřejněno: 03.09.2007

Seznam předmětů a zkratky učitelů jsou zveřejněny v sekci Dokumenty-Různé Seznam předmětů a zkratky učitelů


Volitelné předměty Zveřejněno: 01.09.2007

Seznamy studentů ve volitelných předmětech jsou umístěny v sekci Dokumenty-Různé Volitelné předměty


Dopis ředitele školy rodičům Zveřejněno: 31.08.2007

Dopis ředitele školy rodičům je zveřejněn v sekci Dokumenty-Různé Dopis ředitele školy rodičům


Rozvrhy tříd 2007/08 Zveřejněno: 31.08.2007

Rozvrhy tříd na nový školní rok jsou zveřejněny v sekci Dokumenty-Různé. Rozvrhy tříd 2007/08


Začátek školního roku Zveřejněno: 27.08.2007

V pondělí 3. září 2007 v 8 hodin začíná nový školní rok. Třídy se sejdou spolu s třídními učiteli v kmenových učebnách. Obsazení nových tříd (I.AB, 1.AB) bude zveřejněno ve vestibulu školy.


Film a škola 2007/08 Zveřejněno: 04.07.2007

Programy projektu Film a škola na školní rok 2007/08 jsou zveřejněny v sekci Dokumenty-Film a škola Film a škola 2007/08


Dokončení klasifikace a opravné zkoušky v srpnu Zveřejněno: 27.06.2007

Dokončení klasifikace proběhne v termínu 28.-31.8. po domluvě s konkrétním vyučujícím. Opravné zkoušky se konají ve čtvrtek 30.8. od 9 hodin.


Africký den 18.6.2007 Zveřejněno: 20.06.2007

V pondělí 18.6. se uskutečnil na naší škole tradiční africký den pod vedením Mgr. Simony Proškové. V tělocvičně se tančilo v africkém rytmu, ve výtvarné výchově studenti vyráběli africké masky a v učebně shlédli dokument o životě v Ghaně. Fotografie jsou umístěny ve fotogalerii. Africký den 18.6.2007


Předávání vysvědčení 29.6. - časový harmonogram Zveřejněno: 20.06.2007

8:00
VII.B, VII.A, 3.B, VI.B, VI.A, 3.A
8:55
IV.B, III.B, II.A, III.A, II.B, I.A, I.B
10:00
1.A, 1.B, V.A, 2.B, 2.A, V.B, IV.A
Předávání vysvědčení 29.6. - časový harmonogram


Úprava školního roku Zveřejněno: 15.06.2007

Vážení rodiče, První české gymnázium v Karlových Varech požádalo s ohledem na probíhající rozsáhlou rekonstrukci školní budovy o předčasné ukončení vyučování ve školním roce 2006/07 dnem 22. 6. 2007.
Rekonstrukce budovy našeho gymnázia byla z důvodu značného objemu prací a požadavku kolaudace stavby do konce srpna 2007 zahájena již v květnu tohoto roku. Postup prací dle aktualizovaného harmonogramu zasáhne v posledním červnovém týdnu již takovou část učeben školy, sociálních zařízení a dalších prostor gymnázia, že ve škole již nemůže probíhat výuka, a to i z důvodů bezpečnostních a hygienických.
Žádost o úpravu školního roku byla přednesena Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje a po projednání v Radě Karlovarského kraje byla postoupena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR., kterým byla schválena. Písemné rozhodnutí MŠMT ČR v dané věci škola obdrží zřejmě až v následujícím týdnu.
Vysvědčení bude žákům vydáno v nezměněném termínu, v pátek 29. 6. 2007.
Děkujeme Vám za pochopení. RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy


Hledáme učitele anglického jazyka Zveřejněno: 21.05.2007

Hledáme učitele anglického jazyka s nástupem 1.9.2007. Zájemci kontaktujte ředitele školy RNDr. Zdeňka Papeže (tel.: 353501129, e-mail: papez@gymkvary.cz)


Maturitní zkoušky - časové rozpisy, rozvrh pro ostatní Zveřejněno: 10.05.2007

Časové rozpisy maturit (upravená verze po pedagogické radě 9.5.) a rozvrh pro ostatní třídy jsou umístěny v sekci Dokumenty-Různé. Maturitní zkoušky - časové rozpisy, rozvrh pro ostatní


Přijímací zkoušky - výsledky Zveřejněno: 24.04.2007

Výsledky přijímacích zkoušek 2007 do 4letého i 8letého studijního cyklu najdete v sekci Dokumenty-Přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky - výsledky


Přijímací zkoušky 23.4. Zveřejněno: 11.04.2007

Přijímací zkoušky konají v pondělí 23.4. od 8.15 hodin (viz pozvánka, kterou uchazeči obdrželi doporučeným dopisem). Uchazeči vykonají testy z OSP (obecné studijní předpoklady/60 minut), z M (matematiky/60 minut) a ČJ (českého jazyka/45 minut). K přijímacím zkouškám je přihlášeno 100 zájemců do 8letého studia (z 5. tříd ZŠ) a 70 zájemců do 4letého studia (z 9. tříd ZŠ). Kriteria pro přijetí ke studiu 2007 jsou zveřejněna v sekci Dokumenty-Přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky 23.4.


Maturity nanečisto 26.-28.3. Zveřejněno: 26.03.2007

Ve dnech 26.-28.3. proběhnou na naší škole maturity nanečisto. Zkoušky tzv. společné části budoucích státních maturit se uskuteční z českého jazyka, cizího jazyka (AJ,NJ,FrJ dle volby) a volitelného předmětu (matematika nebo občanský základ). Organizátorem je CERMAT (Centrum pro reformu maturitní zkoušky).


Volno ředitele školy 30.4. Zveřejněno: 19.03.2007

V pondělí 30.4. ředitel školy uděluje z provozních důvodů volno.


Maturitní zkoušky 21.-24.5. Zveřejněno: 28.02.2007

V době maturitních zkoušek navštíví studenti kino PANASONIC. Nižší gymnázium shlédne film TSOTSI (JAR), vyšší gymnázium OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE (ČR). Další informace v sekci Dokumenty - Film a škola Maturitní zkoušky 21.-24.5.


Přijímací zkoušky 23.4. Zveřejněno: 26.02.2007

V den přijímacích zkoušek jsme pro nižší gymnázium zajistili pásmo kvalitních kanadských filmů v kině PANASONIC, vyšší gymnázium bude mít volno ředitele školy. Další informace v sekci Dokumenty - Film a škola Přijímací zkoušky 23.4.


Nová fotogalerie Zveřejněno: 16.02.2007

Ve fotogaleriích přibyly fotografie z vánočního koncertu pěveckého sboru v Lánech, který se uskutečnil na pozvání prezidentského páru. Nová fotogalerie


Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu Zveřejněno: 12.11.2009

Instrukce, informace, odkazy na webové stránky. Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu


Veřejná zakázka Zveřejněno: 14.01.2007

První české gymnázium vyzývá k podání nabídek na veřejné zakázky Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech - I.etapa (1. a 2. část). Výzvy, vzory smluv a stavební povolení jsou ke stažení v sekci Dokumenty-Různé Veřejná zakázka


Den otevřených dveří Zveřejněno: 05.01.2007

V pondělí 15. ledna naše škola pořádá Den otevřených dveří pro rodiče a uchazeče do 4letého i 8letého studijního cyklu. V době od 16 do 18 hodin můžete naši školu navštívit, od 17 hodin bude ředitel školy RNDr. Zdeněk Papež zodpovídat dotazy (3. patro, učebna V).


Shromáždění školy Zveřejněno: 02.01.2007

Tradiční shromáždění školy se uskuteční 31.1.2007 (středa). V 8 hodin předají ve škole třídní učitelé studentům vysvědčení, následně se všichni přesunou do Velkého sálu LS Thermal. Po projevu ředitele školy RNDr. Zdeňka Papeže bude následovat projekce českého filmu.


Spuštění pilotního provozu aplikace Škola on line Zveřejněno: 13.12.2006

K 15.12. je aplikace www.zakovska.cz otevřena pro rodiče, kteří mohou na Internetu zjistit prospěch a absenci svého dítěte ve druhém čtvrtletí školního roku. Studenti obdrží od třídních učitelů přihlašovací údaje (jméno, příjmení, PIN). Informace ředitele školy a stručný návod k použití PINů jsou umístěny v sekci Dokumenty-Různé. Spuštění pilotního provozu aplikace Škola on line


Informace pro uchazeče o studium 2007 Zveřejněno: 08.11.2006

Všichni uchazeči o studium do 4letého i 8letého gymnázia naší školy budou v roce 2007 skládat přijímací zkoušky. Více v informaci ředitele školy. Informace pro uchazeče o studium 2007


Informace ředitele školy k nové maturitě Zveřejněno: 14.09.2006

Informace k nové maturitě naleznete v sekci Dokumenty-Různé Informace ředitele školy k nové maturitě


Dopis ředitele školy rodičům Zveřejněno: 03.09.2006

Dopis ředitele školy rodičům, který obsahuje také důležité termíny školního roku 2006/07 naleznete v sekci Dokumenty-Různé Dopis ředitele školy rodičům


Rozvrhy tříd 2006/2007 Zveřejněno: 01.09.2006

Rozvrhy tříd na nový školní rok si můžete stáhnout v pdf formátu v sekci Dokumenty. Rozvrhy tříd 2006/2007


Film a škola Zveřejněno: 21.08.2006

Programy projektu Film a škola 2006/2007 jsou zveřejněny v sekci Dokumenty. Film a škola


Začátek školního roku 2006/2007 Zveřejněno: 03.07.2006

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2006.
Studenti a třídní učitelé stávajících tříd se sejdou v 9 hodin, nové třídy (I.AB a 1.AB) začínají v 8 hodin.


Výsledková listina 28. ročníku CP SOČ Zveřejněno: 11.06.2006

Výsledkovou listinu si můžete stáhnout v sekci Dokumenty-Různé Výsledková listina 28. ročníku CP SOČ


Fotografie z 28. Celostátní přehlídky SOČ Zveřejněno: 10.06.2006

Aktuální fotografie z Celostátní přehlídky SOČ si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie. Fotografie z 28. Celostátní přehlídky SOČ


Volno ředitele školy Zveřejněno: 05.06.2006

V souvislosti s Celostátní přehlídkou Středoškolské odborné činnosti, které naše škola pořádá ve dnech 9.-11.6.2006 udělil ředitel školy studentům v pátek 9.6. ředitelské volno.


Seminář interaktivní výuky Zveřejněno: 24.05.2006

Informační centrum SIPVZ ve spolupráci s firmou Dosli si vás dovoluje pozvat v úterý 30.5. na seminář interaktivní výuka. Náplní semináře bude informace o využití interaktivní tabule ONfinity CM2 při interaktivní výuce a to s pomocí programů EduBase 2 Toolbar a EduBase 2. Pozvánka ke stažení. Seminář interaktivní výuky


Přijímací zkoušky - 8leté studium - náhradní termín Zveřejněno: 02.05.2006

Náhradní termín pro uchazeče do 8letého gymnázia se konají ve čtvrtek 4. května 2006 od 8.15 hodin v budově školy.


Přijímací zkoušky 2006 Zveřejněno: 25.04.2006

Výsledkové listiny a seznamy přijatých uchazečů si můžete prohlédnout v sekci Dokumenty-Přijímací zkoušky. Nejvyšší počet bodů byl u OSP 60, M 30, Čj 50. Výsledky jsou také zveřejněny na nástěnce ve vestibulu školy. Případná odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podávat až po obdržení písemného rozhodnutí. Do 8letého gymnázia mohlo být přijato pouze 58 uchazečů, protože se 2 uchazeči řádně omluvili a budou tedy pozváni na náhradní termín. Přijímací zkoušky 2006


Návštěva prezidenta Zveřejněno: 14.04.2006

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z návštěvy prezidenta republiky na naší škole dne 11.4.2006 Návštěva prezidenta


Návštěva prezidenta republiky Zveřejněno: 07.04.2006

V úterý 11.4. navštíví naši školu prezident Václav Klaus s s chotí. Plánovaný příjezd vzácné návštěvy je v 11:30, následuje beseda se studenty a učiteli ve Velké tělocvičně. Po zhruba hodinové besedě pan prezident s doprovodem zasedne k obědu ve školní jídelně.


Výsledky soutěže Matematický klokan 2006 Zveřejněno: 23.03.2006

Výsledková listina je v sekci Dokumenty ke stažení.


Celostátní přehlídka SOČ Zveřejněno: 17.03.2006

28. Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se uskuteční ve dnech 9.-11.6.2006 na Prvním českém gymnáziu. Vítáme v Karlových Varech účastníky soutěže i porotce 17 soutěžních oborů, přejeme příjemný pobyt a úspěšnou obhajobu prací. Další informace jsou ke stažení v sekci Dokumenty-Různé Celostátní přehlídka SOČ


Maturitní zkoušky Zveřejněno: 17.03.2006

Ve dnech 22.-26.5. probíhají ústní maturitní zkoušky.


Maturity nanečisto Zveřejněno: 17.03.2006

Ve dnech 27.-30.3. se konají Maturity nanečisto organizované CERMATem.


Třídní schůzky Zveřejněno: 14.03.2006

Třídní schůzky se konají v pondělí 10.4. od 17 hodin.


Den otevřených dveří Zveřejněno: 05.01.2006

V pondělí 16. ledna proběhne v době 16-18 hodin den otevřených dveří. Budou otevřeny běžné i odborné učebny, ve kterých bude vyučující příslušného předmětu podávat rodičům i uchazečům informace. Od 17 hodin se můžete zúčastnit ve 3. patře setkání s ředitelem školy RNDr. Zdeňkem Papežem, který bude po všeobecném úvodu zodpovídat vaše otázky. Přijímací zkoušky na naši školu připravuje nadace SCIO (www.scio.cz). Další informace jsou v sekci Dokumenty (pravidla přijetí, starší přijímací zkoušky, ad.)


Semináře o využití ICT ve výuce Zveřejněno: 11.12.2005

ICT ve výuce zeměpisu
8. prosince 2005 14.00-15.00
Informace o vhodných zdrojích dat na internetu a o moderních softwarových produktech obecného i aplikačního charakteru pro výuku zeměpisu.

ICT ve výuce dějepisu
13. prosince 2005 14.00-15.00
Softwarové možnosti zpracování historického materiálu a využití internetu, Power-pointu a E-učebnice při výuce dějepisu.

ICT ve výuce matematiky
14. prosince 2005 14.00-15.00
Zajímavosti z konference Užití počítačů ve výuce matematiky konané v Českých Budějovicích 10. až 12. 11. 2005 a konkrétněji něco o Derive a Cabri.

ICT ve výuce českého jazyka
19. prosince 2005 14.00-15.00
Informace o nové Elektronické učebnici literatury, která s pomocí internetu poskytuje velké množství zajímavých informací a materiálů pro práci v hodině českého jazyka. Budou zde zmíněny i další užitečné internetové adresy a software.


Složení školské rady První­ho českého gymnázia Zveřejněno: 16.11.2005

po volbách v žákovské a pedagogické kurii ve dnech 14. a 15. 11. 2005.

Členové jmenovaní Karlovarským krajem:
1. RNDr. Tomáš Vylita, Karlovy Vary, krajský zastupitel
2. Olga Haláková, Bečov, krajská zastupitelka

Členové zvolení žákovskou kurií:
1. Mgr. Jana Čermochová, Karlovy Vary, pedagožka školy
2. Mgr. Bc. Libor Uttl, Karlovy Vary, ředitel Základní školy Dalovice

Členové zvolení pedagogickou kurií:
1. PaedDr. Jana Chyšková, Karlovy Vary
2. MUDr. Zdeňka Růžičková, Karlovy Vary

Zápis o průběhu a výsledku hlasování je vyvěšen na vývěsce školy.

První české gymnázium, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary tel: +420 353 501 111, fax: +420 353 501 116, e-mail: skola@gymkvary.cz